Annons
Recension

DärvImponerande modell av verkligheten

Under strecket
Publicerad

På somliga människornas kroppar finns svansar inympade; i andra fall har det dykt upp tuppkammar på huvudena; ibland tre fötter på kropparna. Och i språket visar det sig ibland finnas diktrader inympade; ibland Stagnelius; ibland Ekelund, Kellgren, Dante, Pusjkin etcetera. Den ryska författaren Tatiana Tolstaja målar upp en heltigenom egenartad värld där hela tillvaron, efter en jättelik explosion, vänts upp och ner - där allt måste nyupptäckas och funderas ut på nytt, omstruktureras och omdefinieras utifrån de nya mutationer som uppträder vid en tid då mycket av vad vi i dag omger oss med har försvunnit: de flesta djurarter (utom de allestädes närvarande mössen); det mesta av historisk kunskap - för att nu inte tala om så kallad know how inom alla upptänkliga områden: teknik, sociala relationer etcetera.

Detta är utgångspunkten för Tolstajas imponerande berättelse Därv, fyndigt översatt
till svenska av Staffan Skott och Maria Nikolajeva (vilka förstås bär ansvaret för de många allusionerna till svenska författare). Det är en Efter-Den-Stora-Smällen-Roman vilken många torde läsa som en allegori över det forna östblocket, ty även i romanens Fjodrograd lever folk under totalitärt förtryck av lögnaktiga makthavare som gör allt för att hålla folket oinformerat och oförmöget till kritiskt tänkande.
Men Tolstajas bok är samtidigt så mycket mer än bara en samtidspolitisk allegori över huvudpersonen Benedikt, vilken i sitt arbete som skrivare (eller kopist av böcker) inser att alla dikter som han kopierar inte alls, som det görs gällande, härrör från landets envåldshärskare Fjodor Kuzmitjs penna, liksom han inser det lögnaktiga i myndigheternas påståenden om att böcker sprider sjukdomar.
I sin skildring av den svansförsedde Benedikt har Tolstaja skapat en enda stor metafor för konsten - för litteraturen och det litterära arvet, och dess inneboende potential - som livsuppe- hållare både
individuellt och nationellt. Men litteraturen framträder här inte bara som ett slags cistern för det kulturella och språkliga arvet, utan också som ett propagandistiskt vapen vars innehåll kan förvrängas och vantolkas beroende på uttolkarens maktsträvanden.

Annons
Annons
Annons