IMF spår fortsatt global tillväxt

Under strecket
Publicerad
Annons

WILMINGTON Världsekonomin är fortfarande på spåret. 2005 blir ett nytt år med god expansion. Men samtidigt har risken för en urspårning ökat. Obalanserna oroar - såväl i de dominerande ländernas bytesbalanser som i den globala ekonomins ökade beroende av USA och Kina som tillväxtmotorer.
Den bilden tecknar Internationella Valutafonden (IMF) i den nya världsprognos - World Economic Outlook - som las fram i går inför fondens och Världsbankens årsmöte i Washington till helgen.
IMF:s grundscenario är alltså fortsatt optimistiskt. Prognosen från september förra året står sig i stort sett.
Efter ett 2004 då världsekonomin växte med hela 5,1 procent - den högsta takten på tre decennier - har expansionen dämpats i år. Men det är bara bra. Det minskar risken för att en överhettning ska börja driva upp inflationen. Fonden förväntar sig - trots de upptrissade oljepriserna - en världstillväxt på nästan 4,5 procent såväl i år som nästa år. Det är en mer långsiktigt hållbar expansionstakt än fjolårets.
Däremot
är IMF-ekonomerna bekymrade över fördelningen av den globala tillväxten och för de växande finansiella obalanserna. Det avspeglar sig redan i kapitelrubrikerna till den digra rapporten:
””USA: En mer ambitiös budgetkonsolidering behövs.”
””Västeuropa: Förnyad oro över styrkan i återhämtningen.”
””Japan: Kommer tillväxten tillbaka?”

Annons

USA utvecklas starkare än väntat. Den tillfälliga svackan i fjol - av Fedchefen Alan Greenspan döpt till ”en mjuk fläck” - blev mildare än förutspått, konstaterar fonden. Den privata konsumtionen är dock en riskfaktor. Det kan bli ett bakslag om de högt uppdrivna fastighetspriserna börjar falla och hushållen blir försiktigare med sina konsumtionsutgifter.
Samtidigt får den kinesiska regeringens ansträngningar att kyla ner ekonomin bara marginellt genomslag i BNP-utvecklingen. Fonden tror på en fortsatt årlig tillväxt på, eller strax över, 8 procent under 2005 och 2006.
Utsikterna för Indien betecknas också som robusta och konjunkturdämpningen blir ganska måttlig även
i de flesta andra utvecklingsländer. Som helhet väntas den ländergruppen få en genomsnittlig BNP-ökning på drygt 6 procent under de båda prognosåren, vilket kan jämföras med 7,2 procent i fjol.
Däremot tvingas IMF än en gång konstatera att EMU-länderna och Japan har blivit besvikelser.
Japan visar visserligen tecken på att börja repa sig efter fjolårets stagnation. Men Euroland - med Tyskland som släpankare - fortsätter halka efter USA. Europakonjunkturen har inte alls tagit sig på det sätt som fonden hade hoppats. I stället växer tillväxt-gapet över Atlanten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons