Annons

IMF: Försvagad återhämtning kräver policyrespons

Den globala återhämtningen har försvagats ytterligare i den finansiella turbulensen med fallande tillgångspriser. Ökad riskaversion har utlöst globala nedgångar på aktiemarknaderna och lett till ytterligare åtstramning av de finansiella förhållandena för tillväxtekonomier.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden, IMF.

Foto: Michel Euler/APBild 1 av 1

Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden, IMF.

Foto: Michel Euler/APBild 1 av 1
Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden, IMF.
Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden, IMF. Foto: Michel Euler/AP

"Stark policyrespons på såväl nationell som multilateral nivå behövs för att begränsa risker och för att lyfta den globala ekonomin till en mer välmående bana."

Det skriver IMF i en rapport inför G20-mötet i Shanghai den 26–27 februari.

Enligt IMF tyder utvecklingen på en högre risk för att återhämtningen spårar ur, och det i ett läge när den globala ekonomin är mycket känslig för negativa chocker.

IMF fastslår att ackommoderande penningpolitik fortsatt är absolut nödvändig i länder där inflationen ännu ligger väl under centralbankernas mål, men samtidigt krävs en heltäckande hållning för att minska överberoendet av penningpolitik.

"På kort sikt bör finanspolitiken bli mer stödjande där det är lämpligt och om det finns finansiellt utrymme, i synnerhet via investeringar som lyfter både efterfråge- och utbudspotentialen i ekonomin", skriver IMF.

**Valutafonden skriver vidare **att för att stödja den globala aktiviteten och begränsa risker måste G20 "agera nu" för att kraftfullt implementera gruppens tillväxtstrategi och planera för koordinerat efterfrågestöd, via finanspolitiskt utrymme, för att lyfta investeringar och komplettera strukturreformer.

För att hantera potentiella utdragna risker som möter råvaruexportörer samt tillväxtmarknader med starka fundamenta men hög bräcklighet kan det finnas behov att överväga det globala finansiella säkerhetsnätet, inklusive nya finansieringsmekanismer.

IMF skriver vidare att länder i centrum för den rådande flyktingkrisen axlar bördor för andra länder och bör stödjas av ett koordinerat globalt initiativ, där de som riskerar spridningseffekter ger finansiellt stöd och multilaterala organ, inklusive IMF, bör utvärdera hur de bäst kan hjälpa till att kanalisera dessa resurser till de områden som behöver dem bäst.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons