Annons
X
Annons
X

IMF: Finansinspektionen för liten och oerfaren

Det svenska banksystemet är stort och Finansinspektionen är för liten för att hantera det. Den kritiken kommer från Internationella valutafonden (IMF) som även varnar för att bankernas modeller inte tar hänsyn till ett värsta fall scenario.

Craig Beaumont (till höger) har lett delegationen som analyserat Sverige i en så kallas artikel 5 konsultation, här tillsammans med Martin Čihák som analyserat det finansiella systemet.
Craig Beaumont (till höger) har lett delegationen som analyserat Sverige i en så kallas artikel 5 konsultation, här tillsammans med Martin Čihák som analyserat det finansiella systemet. Foto: Stina Stjernkvist

Det är skarp kritik som kommer när Internationella valutafonden har analyserat Sverige, särskilt i den specialgranskning som gäller det finansiella systemet och Finansinspektionen (FI). Slutsatsen är att FI måste öka sin övervakning av bankerna, säger Martin Čihák.

– Det handlar om intensiteten i övervakandet, om möjligheten att gå på djupet vad gäller stora och komplexa institutioner. De övriga nordiska och baltiska länderna förväntar sig även att Sverige tar på sig ledartröjan.

Är Finansinspektionens medarbetare inte kunniga nog?

Annons
X

– Det behövs mer personal och mer erfaren personal. Finansinspektionen måste också kunna behålla sin personal längre, säger Čihák.

Det är ett extremt scenario men det kan inträffa.

Vart femte år gör Internationella valutafonden en specialgranskning av det finansiella systemet. Martin Čihák betonar att Finansinspektionen visserligen har fått mer resurser sedan förra analysen gjordes 2011 men att ännu mer behövs, särskilt om Nordea fullföljer sin plan att bli en svensk bank med filialer utomlands.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är inte bara en resursfråga. FI bör kunna kräva att bankerna håller mer utländsk valuta och införa ytterligare ett kapitalkrav som rör bruttosoliditeten. Bostadsobligationerna och bankernas beroende av marknadsfinansiering bör övervakas mer.

  IMF varnar också för att de modeller som bankerna använder inte tar hänsyn till alla möjliga händelser.

  – När vi stresstestade bankerna fann vi att bankernas modeller inte är känsliga nog för extrema risker.

  Vilka extrema risker testade ni?

  – Vad skulle hända om en internationell finanskris inträffar samtidigt som en chock på bostadsmarknaden i Sverige. Det är ett extremt scenario men det kan inträffa, säger Martin Čihák.

  Internationella valutafondens representanter kan beskrivas som ekonomiska diplomater. De väger sina ord på guldvåg, särskilt när det rör kritik. Inga svenskar får analysera Sverige, delegationen leds i stället av Craig Beaumont, född i Nya Zealand.

  IMF fortsätter att uppmana politikerna att hantera bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning.

  Riksbanken får återigen beröm av IMF för sin penningpolitik. Skulle det behövas för att påverka inflationen och inflationsförväntningarna kan reporäntan sänkas mer och stödköpen av räntepapper utökas enligt IMF. Däremot bör valutainterventioner vara en allra sista utväg. När riksbankslagen ses över bör centralbankens ansvar för finansiell stabilitet förtydligas.

  Finansminister Magdalena Andersson (S) i samband med presentationen av höstbudgeten. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

  Finanspolitiken får också godkänt. Sverige har en stark position och det nya lägre överskottmålet och skuldankaret är värdefullt. Det har varit rätt att låna pengar för att finansiera flyktingkrisen anser organisationen som nu vill se stort fokus på integration på arbetsmarknaden.

  Finansminister Magdalena Andersson är givetvis nöjd över IMF:s beslut.

  – Det är ett tydligt internationell erkännande av att regeringen bedriver en väl avvägd finanspolitik. Till skillnad från oppositionen och Finanspolitiska rådet som vill att vi ska föra en annan politik.

  Men regeringen och IMF är långtifrån överens om allt. IMF fortsätter att uppmana politikerna att hantera bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Recepten är välkända vid det här laget. Ränteavdragen bör trappas ner helt på sex till tio år, fastighetsavgiften höjas eller en fastighetsskatt införas, hyressättningen ses över liksom regler för byggande och mark.

  – Danmark och Holland hade högt skuldsatta hushåll. När bostadspriserna föll drog de ner på sin konsumtion vilket förvärrade och förlängde lågkonjunkturen. Det är ingen omedelbar risk i Sverige men det är bättre att agera i förväg, säger Craig Beaumont.

  Magdalena Andersson (S) svarar att regeringen följer utvecklingen på bostadsmarknaden noga. Drar priserna iväg på ett ohållbart sätt kan ytterligare åtgärder bli aktuella.

  Andersson säger att regeringen arbetar på att ge Finansinspektionen ett juridiskt mandat för makrotillsyn och att hon hoppas att det ”inte dröjer allt för länge”. Det kan också bli aktuellt att ge mer resurser till Finansinspektionen.

  – FI får mer resurser redan i höstbudgeten. Om Nordea ändrar sin organisation kommer det att påverka inspektionens uppgifter och då utesluter jag inte att de får ytterligare pengar, säger Andersson.

  Annons

  Craig Beaumont (till höger) har lett delegationen som analyserat Sverige i en så kallas artikel 5 konsultation, här tillsammans med Martin Čihák som analyserat det finansiella systemet.

  Foto: Stina Stjernkvist Bild 1 av 2

  Finansminister Magdalena Andersson (S) i samband med presentationen av höstbudgeten.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X