Annons

Ilska över svenskvälde spred sig i Baltikum

Karl XI.
Karl XI.

I de svenska baltiska provinserna, det vill säga dagens Estland och norra hälften av Lettland, hade få adelsmän räknat med att drabbas av de kungliga nyordningarna.

Under strecket
Publicerad

På 1680- och 1690-talet reformerades den svenska styrelsen i grunden genom att Karl XI genomdrev ett kungligt envälde och drog in omfattande egendomar från adeln till kronan. Genomfördes denna reduktion även i de svenska provinserna i Baltikum? Där var ju bönderna livegna. Förändringarna på vanlig bondenivå borde alltså ha varit mycket större än i Sverige.

I de svenska baltiska provinserna, det vill säga dagens Estland och norra hälften av Lettland, hade få adelsmän räknat med att drabbas av de kungliga nyordningarna. Provinserna hade egna lagar, sedvanor och privilegier, som på väsentliga punkter avvek från vad som gällde i Sverige. Men det brydde sig inte Karl XI om. Reduktionen påbjöds med kraft även öster om Östersjön, med följd att både svenska och tysk-baltiska godsägare drabbades hårt, i synnerhet som kronan krävde att få jord som den aldrig ägt utan som förlänats till adelsmän innan Sverige övertog området.

Annons
Annons
Annons