Ilska när Shell sänkte oljereserver

Under strecket
Publicerad
Annons

Oslo Oljebolaget Shell chockade i fredags sina aktieägare med att skriva ned sina oljereserver med hela 20 procent. Aktiekursen föll med 7 procent i fredags, men höll sig stabil under måndagen.
Shell poängterar att de totala reserver som företaget anser sig ha av olja och naturgas är lika stora som tidigare. En del av reserverna har bara överförts till en annan klass.
Inom oljeindustrin opererar man med två begrepp för reserver: ”Utvinningsbara” och ”påvisade” reserver. Det är de påvisade reserverna, eller ”proven reserves” som det heter på engelska, som är de mest säkra reserverna. De innebär att reserverna kan utvinnas kommersiellt med nuvarande oljepris och under de juridiska förhållanden som råder i det land som fyndet gjorts. Värderingen av reserverna justeras hela tiden, men det är ytterst sällan att det sker i den skala som Shell har gjort.

Shell flyttar 3,9 miljarder fat oljeekvivalenter (ett mått där naturgasen också räknas som oljefat). Men att reserverna inte anses som påvisade innebär inte
att de försvinner. De kommer troligen att utvinnas, men det sker senare och kanske till ett annat pris. Ändringar i oljereserverna står för två tredjedelar av omklassningen, eller 2,7 miljarder fat (resten gäller naturgas). Det är lika mycket olja som hela världen konsumerar under en månad.
Aktiemarknaden skakades inte bara av den stora nedskrivningen, utan också hur den presenterades. Shells styrelseordförande Sir Philip Watts var inte närvarande under presentationen av den dåliga nyheten. Enligt Financial Times beskrev en stor aktieägare detta som så ”arrogant att man kippar efter andan”.

Annons
Annons
Annons