Annons

”Illa förberett förslag om skatteutjämning”

Irene Svenonius (M).
Irene Svenonius (M). Foto: Emma-Sofia Olsson

Regeringen försöker driva igenom en ofärdig och dåligt genomarbetad proposition om skatteutjämning. Det skriver Irene Svenonius (M).

Under strecket
Publicerad

I dag behandlas en osedvanligt viktig proposition i finansutskottet i Sveriges riksdag, den om förändringar i den del av det kommunala och regionala utjämningssystemet som kallas kostnadsutjämningen. Regeringen har bestämt sig för att driva igenom en proposition som är ofärdig, dåligt genomarbetad och som inte är kvalitetssäkrad. Effekterna för kommuner och regioner skiljer sig kraftigt åt mellan utredarens analys och SCB:s beräkningar av propositionen. Den strider helt enkelt mot svensk förvaltningstradition, men följer dessvärre möjligen tidsandan där regeringen allt som oftast driver igenom ogenomtänkta beslut som får katastrofala följder för invånare, kommuner och regioner.

Ett annat sådant exempel är gymnasielagen från 2018 som nu, precis som den massiva kritiken förutsåg, visar sig få katastrofala konsekvenser för många av de cirka 9 000 ungdomar som omfattas av lagen. Då skrev Lagrådet i sitt remissvar att ”gränsen här har nåtts för vad om är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Regeringen drev igenom lagen ändå. Tyvärr fick lagrådet rätt i sin exempellösa kritik. Nu vill regeringen på samma sätt trycka igenom förändringar i skatteutjämningen, dessutom redan vid årsskiftet trots att statens egen myndighet Statistiska centralbyrån (SCB) klargjort att den inte hinner kvalitetssäkra beräkningar och tabeller. SCB förordar att förändringarna tidigast genomförs 2021. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har också riktat skarp kritik mot att regering och riksdag driver igenom kraftiga förändringar på mycket kort tid, en dryg månad efter riksdagsbeslutet. Det ger inte kommuner och regioner långsiktiga planeringsförutsättningar.

Annons
Annons
Annons