Annons
X
Annons
X

IF Metall hotar att lämna LO

IF Metall kan lämna LO-­samordningen inför nästa avtalsrörelse. Det framgår av en rapport till förbundets kongress, som ska presenteras i dag. I klartext handlar det om kvinnopotterna. Blir de kvar väljer IF Metall samverkan med tjänste­männen inom industrin framför LO-samarbetet.

Alla artiklar

VÄLJER TJÄNSTEMÄNNEN OM KVINNOPOTTERNA BLIR KVAR

Rapporten om IF Metalls löne­politiska vägval, som SvD Näringsliv tagit del av, är den tyngsta inför förbundets kongress i maj. Den är grunden för förbundets hållning i de laddade diskussioner som väntar på LO-kongressen några veckor senare.

I en motion till LO-kongressen kräver Kommunal att LO även i avtalsrörelsen 2010 ska driva kravet på en särskild jämställdhetspott.

Nu klargör IF Metall i sin rapport att förbundet inte kommer att ställa sig bakom en upprepning av 2007 års LO-samordning, där kvinnopotterna var en central del.

Annons
X

Ett så detaljerat regelverk bakbinder parterna på ett sätt som kommer att omöjliggöra alla former av förbundsförhandlingar, heter det i rapporten.

Dessutom äventyras samarbetet med indu-stri­tjänstemännen.

– Sammantaget innebär detta en risk för att Industriavtalet faller. För IF Metalls medlemmar är det viktigt att slå vakt om fort­satta förbundsförhandlingar inom ramen för Industriavtalet, slår rapporten fast.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven säger till Näringsliv att potterna inte löser problemet med ojämställda löner. Dessutom innebär tekniken med så kallad räknesnurra som LO använde för att beräkna avtalskraven för olika områden ett hot mot hela förhandlingsmodellen.

– Vi skulle aldrig acceptera att arbetsgivarna lägger fram en tabell som säger hur mycket de olika förbunden ska ha. Räknesnurran riskerar att på sikt skjuta sönder vårt förhandlingssystem.

IF Metall tänker fortsätta att arbeta för jämställda löner och helst inom ramen för LO-samordningen, poängterar Stefan Löfven.

– Vår ambition är att vara kvar i samordningen. Men vi måste göra en avvägning av vad som är bäst för våra medlemmar. Det är deras villkor vi är satta att kämpa för.

Kärnan i LO-samordningen bör vara en sammanhållning kring några viktiga principer och målsättningar, slår rapporten fast. Med den hoppas IF Metalls ledning förebygga att LO-kongressen tar ställning för fortsatta kvinnopotter.

– En kongress ska inte sitta och besluta om detaljer i en avtals­rörelse. Dåbinder man upp LO:s styrelse så att den inte har mandat att hantera situationen sedan, säger Stefan Löfven.

Han räknar med tuffa diskussioner.

– Nu är det upp till oss alla att föra debatten på rätt nivå, så att vi inte gräver ner oss i några gropar inför kongressen, säger han.

Där kan det också bli strid om vem som ska sätta märket för löneökningarnas storlek. Handels kräver i en motion en ny LO-­strategi som tar hänsyn till den stora tjänstesektorn.

IF Metall gör en tydlig markering i sin rapport.

– En ordningsfråga som måste klaras ut i god tid med de fackliga organisationer som IF Metall ska samarbeta med, är att avtal först ska träffas inom den konkurrensutsatta sektorn och att dessa avtal ska ha en normerande roll på arbetsmarknaden, heter det.

– Det är en fråga som inte kan vara föremål för förhandlingar och byteshandel mellan olika förbund.

Däremot öppnar IF Metall för att fler grupper i den internationellt konkurrensutsatta sektorn kan omfattas av Industriavtalet. Men det kan inte handla om hela tjänstesektorn, understryker Stefan Löfven.

IF Metall klargör i rapporten också sin syn på löneskillnaderna mellan män och kvinnor. De beror till stor del på att män och kvinnor har arbeten med olika krav.

– Tyvärr har det blivit så att kvinnor ofta får mindre kvalificerade arbeten, säger Stefan Löfven. De får ofta arbeta hårt och blir utslitna. Men vid en objektiv värdering handlar det om mindre kvalificerade uppgifter, som är lägre värderade.

Lösningen enligt IF Metall är inte kvinnopotter utan bättre chans för kvinnor till kompetensutveckling och ökad jämställdhet i ansvaret för familjen.

cecilia axelsson

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X