X
Annons
X

Idrottande barn ska läsa mer

Statens kulturråd får tre miljoner kronor för att få idrottande pojkar och flickor att läsa mer böcker. Det beslutar regeringen i dag, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och jämställdhetsminister Maria Arnholm.

undefined
Foto: DAN HANSSON

D
et har inte undgått någon att den yngre generationens läsvanor har försämrats. Läsfärdigheten, det vill säga förmågan att läsa och förstå innebörden av en text, har minskat påtagligt hos unga, särskilt de senaste tio åren.

Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X