Annons

Peter Schantz:Idrott utan tävlingar är död

Efter att ha introducerat idrottsrörelsen i Sverige gavs Viktor Balck epitetet den ”svenska idrottens ­fader”. Jan Lindroths nya biografi ger en bild av denna numera okände man som menade att tävlan är moder till framåtskridande och utveckling på alla områden.

Publicerad

Vad hette den person som föddes 1844, blev ledamot i den första Internationella olympiska kommittén 1894 och var primus motor för olympiaden i Stockholm 1912? Om den frågan skulle ställas vid ­något middagsbord i vårt land idag är det föga sannolikt att rätt svar skulle erhållas. Inte heller ledtråden att samme person, av kronprins Gustav Adolf, gavs epitetet den ”svenska idrottens fader”, torde rucka nämnvärt på det antagna utfallet. Ändå handlar det om en portalgestalt inom vår största folkrörelse, och den person som mer än någon annan, och på kort tid, förvandlade Sverige från ett land utan idrott, till ett land som idrottsligt kunde mäta sig med sportens hemland England. Att detta förvandlingsnummer skedde trots stark opposition från den svenska linggymnastikens anhängare gör inte gärningen mindre angelägen att belysa. Tvärtom.

Den mest lättillgängliga källan för det har länge varit huvudpersonen Viktor Balcks egna ”Minnen”. Men nyligen har en vetenskapligt baserad biografi givits ut:
Idrott för kung och fosterland. Den svenska idrottens fader Viktor Balck 1844–1928 (SISU Idrottsböcker, 208 s). Den är skriven av professor emeritus
Jan Lindroth och utgör ett viktigt komplement till det tidigare kunskapsläget.

Annons
Annons
Annons