Aktieanalys

Peter Nilsson/ Peter Benson: IDL Biotech: Diagnosen föreskriver nystart och expansion

IDL Biotech laddar för nystart som ska innebära en rejäl expansion. Omsättningen ska tredubblas på ett par års sikt. På tiden säger vi. Bolaget har under många år fört en tillbakadragen tillvaro. Risken är hög men IDL har många bra kvaliteter.

  Foto: IDL Biotech
Foto: IDL Biotech

IDL grundades 1988 och noterades 1997 på IM Innovationsmarknaden. 1999 bytte bolaget lista till Spotlight Stockmarket, dåvarande Aktietorget. Trots lång historik har det inte hänt mycket varken med bolaget eller aktiekursen.

IDL utvecklar och marknadsför diagnostiska snabbtester för sjukvården. Snabbtesterna innebär att det bara krävs ett blod- eller urinprov för att ställa diagnos. Huvudområdena är onkologi och bakteriologi. IDL erbjuder fyra olika tumörmarkörer för de vanligaste cancerformerna. Den viktigaste produkten är UBC Rapid som används för diagnos av urinblåsecancer som är den nionde vanligaste cancerformen. På grund av hög återfallsrisk är urinblåsecancer den dyraste cancerformen. Fördelarna med snabbtest är bland annat enkelheten, snabb upptäckt av sjukdom och att testen kan användas för att mäta behandlingsrespons. Inom bakteriologi har bolaget TUBEX TF som är ett snabbtest för tyfoidfeber. Tyfoidfeber drabbar många miljoner människor varje år i fattiga länder på det södra halvklotet. Sjukdomen är dödlig om den inte upptäcks i tid. Med rätt antibiotika överlever nästa alla drabbade. TUBEX TF kräver ingen speciell utrustning och är därför enkel att använda.

IDL genomförde nyligen en företrädesemission som tillförde bolaget 35 Mkr efter kostnader. Kapitalinjektionen ska användas för expansion. Satsningarna avser ytterligare klinisk validering av UBC Rapid, marknadsbearbetning, ansökan om FDA-godkännande för UBC Rapid och lansering av ett snabbtest för lungcancer.

IDL Biotech December 2018
VD: Charlotte Berg
Styrelseordförande: Hans Örström
Antal anställda: 15
Nyckelpersoners ägande: Cirka 1 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 2,65 kr
Antal aktier ink. utspädn: 60,1 miljoner
Börsvärde: 160 Mkr
Nettokassa: 35 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -5 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på IDL Biotech

Vi betraktar IDL Biotech som en förhoppningsaktie. IDL har löpande intäkter men har svårt att få bra lönsamhet i verksamheten trots lång historik. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersonerna äger bara en liten del av aktierna i IDL. Flera av dem deltog dock i den nyligen genomförda företrädesemissionen.

Företrädesemissionen var säkerställd genom teckningsförbindelser till 80 procent och resulterade i många nya mer eller mindre stora ägare. Ny storägare i samband med nyemissionen blev Martin Gren som nu är näst största ägare med cirka 15 procent av aktierna. Martin Gren är känd som en av grundarna till Axis. Ägarförändringen skänker trovärdighet till budskapet om nystart och expansion. Störst ägare är Leif Philqvist privat och genom bolag. Han äger cirka 35 procent av IDL.

2. Track record nyckelpersoner

IDL är bemannat för rejäla satsningar. Ledning och styrelse består av 13 personer med bra CV. VD Charlotte Berg har varit i bolaget sedan 2009, först som ekonomichef. Styrelseordförande Hans Örström har erfarenheter från ledande befattningar på Pharmacia och Biovitrum. Mest intressant är Per-Anders Abrahamsson som är en ledande specialist inom cancer i urinvägarna. Han är professor vid Lunds universitet i urologisk onkologi. Han var generalsekreterare för den vetenskapliga organisationen European Association of Urology 2007 till 2015. Det lär öppna en del dörrar för IDL och bidrar säkert till möjligheten för UBC Rapid att komma med i Europeiska guidelines.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Marknaden för UBC Rapid kan uppskattas vara värd ett par miljarder kronor globalt baserat på vad marknaden för cytologier är värd. För TUBEX TF är marknadspotentialen svår att uppskatta. Dels finns det ingen tillförlitlig statistik och dels är de drabbade länderna fattiga. Det nya lungtestet MonoTotal Rapid är en biomarkör bland många andra. Den globala marknaden för lungdiagnostik är totalt sett gigantisk. IDLs kundgrupper sträcker sig från privata och publika vårdgivare till internationella hjälporganisationer. Genom åren har IDL knutit till sig ett 30-tal distributörer.

IDL har satsat mycket på klinisk evidens de senaste åren. Flera studier har publicerats och flera pågår. Hittills finns det 9 publicerade studier som visar att UBC Rapid har en hög känslighet för aggressiva tumörer. En viktig målsättning är att UBC Rapid ska inkluderas i Europeiska guidelines som ett komplement till cystoskopi och ersätta cytologi. Det skulle öppna upp en ny marknad eftersom majoriteten av länderna följer de direktiv som står i guidelines. För att komma med krävs betydande kliniska prövningar, dokumentation och hälsoekonomiska studier. IDL säger sig ha en tydlig strategi för att komma med. Vi uppfattar processen som subjektiv och osäker.

Tyskland är en stor marknad på grund av en hög andel privata urologer. UBC Rapid har en marknadsandel på cirka 30 procent. Över 700 000 tester med UBC Rapid har genomförts genom åren. Målsättningen är att fördubbla försäljningen inom en treårsperiod. Det finns konkurrenter men marknadsandelen skvallrar om att IDL står sig väl. Tanken är att lansera UBC Rapid i flera Europeiska länder och att ansöka om ett FDA-godkännande i USA.

Åren 2014 till och med 2017 har IDLs omsättning legat runt 30 Mkr med ett marginellt positivt resultat. Årets tre första kvartal omsatte IDL strax under 20 Mkr med ett resultat efter skatt på -3,6 Mkr. Det är lägre omsättning och ett sämre resultat än motsvarande period förra året. Bakom försämringen ligger förändringar i sjukvårdssystemet i Indonesien som påverkat intjäningen från TUBEX TF. Förändringen påminner om Obama Care. TUBEX TF är sedan september inkluderad i det nya statliga upphandlingssystemet från att tidigare bara sålts till den privata marknaden. Därmed hoppas IDL inte bara att försäljningen ska ta fart igen utan att marknadsandelen på sikt ska bli högre än historiskt. UBC Rapid står för 40 procent av omsättningen. TUBEX står för 41 procent av omsättningen.

Nästa produkt att lanseras är ett test för diagnos av icke-småcellig lungcancer, MonoTotal Rapid. CE-märkningen ska stå klar det första halvåret 2019. Därefter sker lansering i Europa med störst fokus på Tyskland. På sikt planerar IDL att lansera flera tester främst på marknader i Sydostasien och Afrika.

På pappret ser det ut att vara upplagt för expansion, men varför ska det ta fart nu? Förutsättningarna har i stort sett funnits hela tiden. Vad är det som säger att lyftet inte drar ut ytterligare på tiden? Sammantaget får vi känslan av att ägarförändringen är helt avgörande och att IDL varit underkapitaliserat under lång tid. Historiskt har bolaget bara genomfört ett par mindre nyemissioner.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Få ordning på Indonesiska marknaden för TUBEX TF
  • Öka försäljningen av UBC Rapid i Europa
  • Lansera MonoTotal Rapid
  • FDA-godkännande och lansering i USA

IDL måste expandera på samtliga marknader och har resurser att göra det. TUBEX TF ska återta marknadsandelar i Indonesien. UBC Rapid ska lanseras i fler Europeiska länder. MonoTotal Rapid ska lanseras efter CE-godkännande första halvåret 2019. På sikt vill vi se att UBC Rapid lanseras i USA.

IDL Biotech i ett optimistiskt scenario

IDL Biotech Idag Tänkbart 2022
Avklarad milstolpe Försäljning Omsättning 60 Mkr
Kommande värdedrivare (i) Expansion, lansering Lansering i USA
Värderingsmodell (ii) e.m p/s 6
Resultatnivå, årstakt Cirka -5 Mkr pos
Börsvärde, Mkr (iii) 160 Mkr 360
Optimistisk vinstchans (iv) +130%

Optimistiskt scenario

IDLs målsättning är intäkter på minst 100 Mkr år 2022. I Börsplus optimistiska scenario tänker vi oss att IDL omsätter 60 Mkr vilket vore en prestation bara det. Ett sådant bolag bör värderas till över 5x omsättningen vilket indikerar en chans till dubbling och mer därtill. Här finns också en kassa på cirka 35 Mkr och förlustavdrag på cirka 63 Mkr.

Pessimistiskt scenario

Beroende av ett fåtal marknader kan ställa till det. Idag kommer IDLs intäkter till cirka 80 procent från UBC Rapid i Tyskland och TUBEX TF i Indonesien/Filipinerna. Förändringar av spelplanen på dessa marknader, till exempel i form av politiska beslut, kan ställa till det igen.

Många teckningsåtagare har kommit in billigt i aktien förutom den nya storägaren Gren. I oroliga börstider brukar aktörerna ta hem vinst där det går. Vi blir inte förvånade om det tynger aktien i det korta perspektivet.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Diagnosen för IDL visar tydligt att det är dags att komma in i matchen. Det verkar vara på gång med en ny ägarbild, expansionsplaner och det kapital som krävs. Med finansiellt starka huvudägare är risken i IDL lägre än i de flesta andra mikrobolagen. I kombination med att potentialen finns där på sikt är vi positivt inställda. Vi slänger in brasklappen att aktien kan möta motstånd i det korta perspektivet från säljsugna teckningsåtagare.

Betyg: 5 av 6

Läs även

Foto: IDL Biotech

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X