Ideologiska direktiv får inte styra museer

Under strecket
Publicerad
Annons

Studerar man hur verksamheten vid våra museer har bedrivits under de senaste åren, är det framförallt två fenomen som utmanar föreställningen om att museernas främsta uppgift borde vara att vårda, visa och bedriva forskning om olika segment av världens kulturarv. För det första kan man notera en ideologisk styrning av museernas verksamhet, där inte minst det senaste årets riktade ekonomiska stöd till diverse queer- och genusvinklar har varit iögonenfallande – med Historiska museets utställning med Maria-bilder som det absoluta lågvattenmärket.

Den ideologiska styrningen av museiverksamheten skulle nu inte vara så allvarlig om det inte hade varit för att anslagen i övrigt är så minimala att verksamheten bara överlever genom ett stort mått av extern finansiering. Risken är kort sagt att Liljevalchs pågående Ikea-utställning blir föredömlig för hur museernas verksamhet framgent kommer att bedrivas. Den som inte uppfyller de ideologiska direktiven och inte arrangerar utställningar i syfte att sprida vissa behjärtansvärda politiska budskap, får sätta sin tillit till att marknadsavdelningarna på multinationella företag kan hosta upp pengar för utställningar som är ren och skär reklam.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons