Annons
X
Annons
X

Ideologi styr när betyg ifrågasätts

REPLIK | TIDIGA BETYG

Företrädare för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom väljer i en debattartikel att lyfta vårt förslag om tidigare betyg från sitt sammanhang och påstår att vi saknar stöd i forskningen för att betyg förbättrar elevers kunskapsresultat (
Brännpunkt 1/3). Vi tar gärna en diskussion om betygens betydelse för att förbättra skolan, men vi gör det i ett sammanhang med stora satsningar på utökad undervisningstid, mer inlärningsstöd och en stärkt lärarroll.

Att det finns politiker som drömmer om en skola utan betyg är vi väl medvetna om men låt oss påpeka att de saknar stöd inte bara i forskningen utan också från elever och föräldrar.

Nya Moderaterna värnar en modern kunskapsskola för alla där verksamheten vilar på en vetenskaplig grund. Därför har vi tillsammans med övriga allianspartier reformerat den svenska skolan för att återupprätta kunskapslinjen. Reformerna kommer på sikt att betyda mycket men vi anser att mer behöver göras för att bryta trenden med nedåtgående kunskapsresultat och bristande likvärdighet mellan skolor.

Annons
X

Vi presenterar därför ett trettiotal förslag med fokus på att öka tiden mellan lärare och elev. Forskningen pekar på att det finns ett samband mellan lärarledd tid och högre kunskapsresultat. För att bättre stödja elever som inte klarar kunskapsmålen inspireras vi av den finska skolan där tidigt och tydligt inlärningsstöd lyfter elevernas resultat. Att ha en tydlig återkoppling mellan lärare och elev är central. För Nya Moderaterna innebär det att vi vill att svensk skola både ska ha mer av formativ bedömning och betyg. Ett allvarligt men talande exempel på motsatsen till detta är det experiment som den svenska skolan genomgick då Socialdemokraterna valde att avskaffa betyg i tidiga årskurser. En studie från IFAU visar att detta kan ha haft en särskilt negativ betydelse för de elever som kommer från studieovana hem vilket går rakt emot skolans kompensatoriska uppdrag.

För oss är det tydligt att Grön Ungdom väljer ideologi framför resultat när de vill avskaffa betygen. Risken är stor att en sådan politik skulle leda Sverige tillbaka till den misslyckade skolpolitik som gjorde det individuella programmet till det program med flest elever i gymnasiet. Nya Moderaterna vill inte återgå till en skola utan ramar och tydliga kunskapsmål. Vi vill hellre ha mer tid mellan lärare och elev där tydligt inlärningsstöd kombineras med tidigare betyg.

TOMAS TOBÉ (M)

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ordförande Utbildningsutskottet

  ERIK BENGTZBOE

  ordförande Moderata Ungdomsförbundet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X