Annons
X
Annons
X

Idén om internet som laglös zon leder fel

REPLIK | NÄTHAT

Hatkampanjer, övergrepp och mobbning mot individer har antagit nya proportioner och spridningen kan ofta vara omöjlig att stoppa.
Per Strömbäck

”Många niondeklassare säger att det är ok, därför borde vi inte lagstifta kring det”. Ungefär så kan resonemanget i Marcin de Kaminskis inlägg på Brännpunkt
3/6 sammanfattas. Om man följt de Kaminskis opinionsbildningsprojekt Cybernormer inser man snabbt att detta endast är det senaste i raden av exempel på hur lagstiftning kring nätet misstänkliggörs. Men internet är inte isolerat från samhället, och idén om internet som en laglös zon är lika frånstötande som ett samhälle utan lagar.

Det är lätt att sympatisera med de Kaminskis uppfattning att bus är okej, men mobbning inte. Det problematiska är istället hans grundsyn: idén om internet som ett
samhälle i samhället med andra sociala koder, maktrelationer och regler. En idé som har varit minst sagt kraftfull. Möjligheterna till fullständig anonymitet, överbryggning av geografiska avstånd samt ett ohämmat informationsutbyte har varit viktiga drivkrafter för den kultur som utvecklats i den digitala världen och som gett den sin särprägel.

Annons
X

Men på samma sätt som dessa idéer och möjligheter har varit viktiga för att bygga upp kulturen på nätet, så har de i dag skapat väsentliga obalanser och inskränkningar i grundläggande rättigheter. Nya beteenden och normer skapar en dynamik som i många fall fått livsförödande konsekvenser i människors vardag. Hatkampanjer, övergrepp och mobbning mot individer har antagit nya proportioner och spridningen kan ofta vara omöjlig att stoppa. Höstens debatt om kommentarsfälten är ett bra exempel på det, med ny medvetenhet och nya rutiner hos många webbsidor som resultat. I dag skulle nog få bestrida att idén om internet som ett alternativt samhälle har lett oss fel.

Det är därför beklämmande att ta del av resonemanget i Marcin de Kaminskis senaste debattinlägg. de Kaminski tillhör den gamla skolan i internetsammanhang och har ett förflutet i både Piratbyrån och The Pirate Bay. Den förra bedrev ett omfattande opinionsbildningsarbete för att upphäva all immaterialrätt i den digitala världen och den senare en hemsida för olaglig spridning av upphovsrättsskyddat material vars nuvarande företrädare nyligen har dömts till fängelse och dryga böter för sin verksamhet. Det har gått många år sedan dessa projekt tillkom men eventuella illusioner om att de Kaminski och hans Cybernormer skulle ha utvecklat idéarbetet och breddat perspektiven kring nätkulturer sedan dess är nu som bortblåsta.

de Kaminski vill i sitt inlägg göra gällande att lagstiftning är ett problem för nätkulturen. Ny reglering beskrivs som ”kriminalisering” – en obehaglig och förbrytarcentrerad etikett på åtgärder vars syfte är att skydda de utsatta personerna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Resonemangen i artikeln genomsyras även av antagandet att normer och ”högst vardagliga beteenden” på internet skulle stå över lagstiftningen. Men att något kan beskrivas som ”högst vardagligt beteende” kan aldrig vara ett argument för att de problem de skapar är mindre angelägna, än mindre mot att lagstiftning kan vara ett viktigt verktyg för att komma tillrätta med problemet. Huruvida en så kallad ”facerape” är ett oskyldigt bus eller en kränkning bör vara upp till den utsatte att avgöra, oavsett hur ofta det händer andra.

  Opinionsbildningsprojektet Cybernormer tycks driva en enkel linje: internet behöver inga lagar. Tyvärr är verkligheten på internet långt ifrån lika enkel, vilket är något som många människor fått erfara vid det här laget. Internet behöver en fungerande rättsordning, precis som resten av samhället, där individer kan hämta stöd mot övergrepp och intrång. Marcin de Kaminski, se över era premisser.

  PER STRÖMBÄCK

  redaktör Netopia – forum för digitala samhällsfrågor

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X