X
Annons
X

Idén om internet som laglös zon leder fel

"Många niondeklassare säger att det är ok, därför borde vi inte lagstifta kring det". Ungefär så kan resonemanget i Marcin de Kaminskis inlägg på Brännpunkt
3/6 sammanfattas. Om man följt de Kaminskis opinionsbildningsprojekt Cybernormer inser man snabbt att detta endast är det senaste i raden av exempel på hur lagstiftning kring nätet misstänkliggörs. Men internet är inte isolerat från samhället, och idén om internet som en laglös zon är lika frånstötande som ett samhälle utan lagar.

Det är lätt att sympatisera med de Kaminskis uppfattning att bus är okej, men mobbning inte. Det problematiska är istället hans grundsyn: idén om internet som ett
samhälle i samhället med andra sociala koder, maktrelationer och regler. En idé som har varit minst sagt kraftfull. Möjligheterna till fullständig anonymitet, överbryggning av geografiska avstånd samt ett ohämmat informationsutbyte har varit viktiga drivkrafter för den kultur som utvecklats i den digitala världen och som gett den sin särprägel.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X