Idéer som ett eko från amerikansk höger

Under strecket
Publicerad
Annons

Med stigande oro läste jag den annars genomtänkte Per Ankarsjös debattartikel på
Brännpunkt 6/7. Som ett eko från amerikansk högerdebatt! Ordföranden i centerns idéprogramgrupp signalerar en drastisk ideologisk omorientering, från det gröna, decentralistiska socialliberala parti som samlade en fjärdedel av väljarkåren bakom sig, till ett högerliberalt parti som vädjar till individualistisk egoism med löften om största möjliga utrymme för privat konsumtion på egna villkor. Fokus tycks vara missnöjda väljare på Moderaternas högerflygel.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons