Ideell läxhjälp strider inte mot EU-reglerna

Inom det allmänna finns en okunskap om gällande konkurrensregler och i många fall en överdriven oro för att bryta mot dem. I takt med att kommersiella aktörer träder in på områden som tidigare hört till den ideella sektorn riskerar detta att – helt i onödan – förhindra det allmännas bidragsgivning till viktiga ideella verksamheter, som till exempel läxhjälp. Det skriver juristerna Ulf Öberg och Mattias Schain.

Publicerad
Annons

Riksdagens beslut att läxhjälp ska omfattas av RUT-avdraget kommer med all sannolikhet att innebära att fler kommersiella aktörer träder in på marknaden och erbjuder läxhjälpstjänster. Det kommer i sin tur att aktualisera frågor om i vad mån statligt eller kommunalt stöd till ideell läxhjälp på ett otillåtet sätt hämmar eller snedvrider konkurrensen på denna nya marknad (
DN 16/12).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons