Ideell läxhjälp strider inte mot EU-reglerna

Inom det allmänna finns en okunskap om gällande konkurrensregler och i många fall en överdriven oro för att bryta mot dem. I takt med att kommersiella aktörer träder in på områden som tidigare hört till den ideella sektorn riskerar detta att – helt i onödan – förhindra det allmännas bidragsgivning till viktiga ideella verksamheter, som till exempel läxhjälp. Det skriver juristerna Ulf Öberg och Mattias Schain.

Under strecket
Publicerad
Annons

Riksdagens beslut att läxhjälp ska omfattas av RUT-avdraget kommer med all sannolikhet att innebära att fler kommersiella aktörer träder in på marknaden och erbjuder läxhjälpstjänster. Det kommer i sin tur att aktualisera frågor om i vad mån statligt eller kommunalt stöd till ideell läxhjälp på ett otillåtet sätt hämmar eller snedvrider konkurrensen på denna nya marknad (
DN 16/12).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons