X
Annons
X

Idealsamhället som avskaffade alla utopier

Föreställ dig att vi utifrån vetenskapliga metoder och kunskaper om vad som gör människan lycklig kan skapa ett samhälle befriat från tvång, ojämlikhet och olycka. Vore det då inte klokt att ersätta dagens långt ifrån perfekta samhälle – styrt av mediokra politiker och godtyckliga marknadskrafter – med ett av experter utformat idealsamhälle på vetenskaplig grund? I mitten av förra seklet hävdade behavioristen B F Skinner (1904–1990) att detta löfte kunde och borde infrias. Psykologin var vetenskapen som vi för detta ädla ändamål borde sätta vårt hopp till.

Skinners behaviorism var en reaktion mot dåtidens introspektiva psykologi, som mest intresserade sig för verbala beskrivningar av människors subjektiva upplevelser, en poetisk men enligt Skinner fullkomligt oanvändbar vetenskap. Man borde i stället söka efter generella principer för beteendeförändring och detta till att börja med genom inlärningsstudier med djur, menade han.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X