Annons
X
Annons
X

Idagsvepet 23/10

Så blir du av med ljudkänslighet, teori om homofober testas och sömn tvättar hjärnan. Klicka dig igenom veckans idagsvep.

Foto: COLOURBOX Bild 1 av 1

Bild 1 av 5

Så blir du av med ljudkänslighet

Foto: COLOURBOX

Skär besticksklirret som en kniv bakom ögat? Får pappersprasslet håret att ställa sig på ända? Du kan du lida av
hyperacusis - överkänslighet mot vardagsljud. Diagnosen är överhuvudtaget outforskad och det finns ingen evidensbaserad behandling för problemet, men en doktorsavhandling från Uppsala universitet pekar på att lindring är möjlig.

Studien visar att individuell manualiserad KBT-behandling hjälper patienter som lider av hyperacusis att minska sin ljudkänslighet. Ofta använder personer med hyperacusis öronproppar, alternativt undviker larmiga miljöer. Tyvärr är detta en kortsiktig lösning, eftersom ett överskyddande av hörselsystemet i sig leder till ökad känslighet.

62 patienter blev slumpmässigt utvalda till att antingen få KBT-behandling, eller vänta kvar på väntelista. Resultatet visade att de som genomgått behandlingen blev bättre.

Clinical studies and effect of Cognitive Behavioural Therapy försvaras den 31 oktober.

Annons
X
Annons
X
Foto: MICHAEL REICHEL/AP Bild 1 av 1

Bild 2 av 5

Teori om homofober testas

Foto: MICHAEL REICHEL/AP

Det är ett resonemang upprepat så många gånger att det nästan förvandlats till en sanning: de som uttrycker homofoba åsikter är i själva verket attraherade av människor med samma kön.

Teorin hämtar sin tyngd i historien. Den ungerske psykoanalytikern Ferenczi Sándor utvecklade sin vän Sigmund Freuds tankar om ”latent homosexualitet” och framhöll att homofoba fördomar stammade från ett misslyckat förträngande av undermedvetna homoerotiska begär.

I ett
experiment utfört vid The University of Georgia 1996, kom man faktiskt fram till att homofober upplevde en större sexuell upphetsning när de exponerades för homosexuell pornografi.

Psykologidoktoranden Cara Macinnis och professorn Gordon Hudson bestämde sig för att åter
pröva hypotesen i praktiken. I ett nytt experiment mätte man deltagarnas implicita och till stora delar okontrollerbara attraktion gentemot män eller kvinnor. Man frågade dem också om deras explicita attityder gentemot homosexuella.

Vad kom man fram till den här gången? Jo, de som upplevde implicit, till stora delar omedveten attraktion till personer av samma kön, uppvisade inte några homofoba tendenser. Hos kvinnor såg man till och med en motsatt effekt - heterosexuella kvinnor som implicit attraherades av andra kvinnor var till och med mer positivt inställda till homosexuella.

Annons
X
Annons
X
Foto: COLOURBOX Bild 1 av 1

Bild 3 av 5

Därför har vi sex

Foto: COLOURBOX

Terapeuter har sedan länge fastslagit att par som har sex ofta är lyckligare och mer stabila. Men
ny forskning från The University of Toronto visar att bevekelsegrunderna bakom sexakten påverkar den äktenskapliga belåtenheten signifikant.

Forskarna delade upp de vanligaste anledningarna till att man har sex - och de som är mest relevanta i långa förhållanden - i två motivationskategorier: närmande och undvikande. Närmande motiv söker ett positivt utfall (”jag vill öka intimiteten med min partner”), medan undvikande motiv grundar sig i att man vill komma runt ett
negativt dito (”jag vill undvika en konflikt”).

Det visade sig att deltagarna kände sig mer tillfreds, både sexuellt och i relationen, när de hade sex av närmande, positiva skäl. De upplevde också större lust vid dessa tillfällen. När de hade sex av undvikande, negativa skäl, var resultatet det motsatta. Forskningen visade dessutom att motiven bakom sexualakten påverkade partnerns tillfredsställelsegrad. När någon hade sex av närmande skäl kände partnern större lust och mer tillfredsställelse i relationen. Det motsatta gällde även här.

Den intressanta frågan blir följaktligen: är det bättre för förhållandet att inte ha sex överhuvudtaget än att ha det av undvikande skäl? Amy Muise, doktorand och studieledare, säger i ”The Wall Street Journal” att det är komplicerat.

Forskning visar att vi känner oss mer tillfreds i förhållandet de dagar vi har sex med vår partner. Samtidigt påverkas förhållandet negativt om vi oftare har sex med bakomliggande undvikande skäl.

– Om inte sexet är undvikande i alltför hög grad kan det vara okej i stunden, säger Amy Muise.

– Men du har definitivt mer nytta av närmande sex.

Annons
X
Annons
X
Foto: NATI HARNIK/AP Bild 1 av 1

Bild 4 av 5

Sömn tvättar hjärnan

Foto: NATI HARNIK/AP

Ett amerikanskt forskningsteam har tittat på
mushjärnor i vila. På så sätt har de kommit fram till att sömn aktiverar hjärnans ”saneringssystem”.

Den
nya studien visar nämligen att hjärnceller krymper när vi sover. Följaktligen vidgas mellanrummen mellan neuronerna, vilket gör att vätska kan passera enklare och därigenom tvätta hjärnan ren från toxiner.

– Hjärnan har begränsat med energi till sitt förfogande och det verkar som om vi måste välja mellan två olika funktionsstadier - vaken och medveten eller vilande och städande, säger
forskaren Maiken Nedergaard till BBC.

De psykologiska aspekterna är relativt väl utredda - man har tittat på sömnens inverkan på vårt minne och vår inlärningsförmåga. Neil Stanley, en fristående sömnexpert säger till BBC att studien är intressant just för att den visar på en fysisk, kemisk anledning bakom vårt sömnbehov.

– Hjärnan behöver vila för att städa ut neurotoxiner. Någonting händer.

Annons
X
Annons
X

Bild 5 av 5

Ojämlik infertilitet

Sociologen Liberty Walther Barnes vid Cambridge University undrar var alla infertila män håller hus. I hennes kommande bok
”Conceiving Masculinity: Male Infertility, Medicine, and Identity” undersöker hon hur genusstereotyper färgar dels mäns uppfattning om infertilitet och deras beslutsfattande kring eventuell behandling, dels hur infertila män mottas inom sjukvården.

Hon har redan tidigare under sin forskning dekonstruerat två myter kopplade till genus:

  1. Kvinnor gör allt för att bli gravida.
  2. Män försöker till varje pris undvika infertilitetsbehandlingar.

Det visar sig att när par får valet att antingen satsa på en kvinnofokuserad behandling (exempelvis IVF) eller en mansfokuserad dito (exempelvis kirurgiska ingrepp), väljer man nästan undantagslöst att behandla mannen i förstone, även om han inte ser sig själv som ”infertil”.

Enligt Liberty Walther Barnes delar både män och kvinnor en stark känsla av att mansfokuserade behandlingar kändes mer ”naturliga”,
säger hon till ”The Atlantic”.

– Problemet är att många läkare går på äggskal runt mäns infertilitet. Specialister uppmuntrar ofta IVF-behandling, så män får inte ens ett val från början.

Barnes förklarar i samma intervju att män kände en djup skam inför impotens innan Viagra uppfanns - impotens förvandlades över en natt till ett fysiskt problem med en medicinsk lösning och blev sålunda mindre stigmatiserat. En liknande utveckling kring mäns infertilitet skulle måhända vara ett första steg till att få män att erkänna för sig själva att de är infertila och att tillståndet inte är en reflektion av deras styrka eller maskulinitet, resonerar Barnes.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X