Idag har vi inte en skola för alla

Många elever i skolan har begränsningar som försvårar skolarbetet. I stället för att få bättre stöd får de ofta höra att ”du kan om du bara vill”. Detta leder till bristande självkänsla och uppgivenhet, skriver experter på barnmedicin.

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenska elevers resultat inom områden läsförståelse, matematik och naturvetenskap har försämrats över tid och i relation till andra länder (Programme for international student assessment, Pisa 2009). Många förklaringar diskuteras mellan skolpolitiker, skolmyndigheter och representanter för lärarorganisationer.

Det finns naturligtvis flera orsaker. Av pedagogiska faktorer har Skolverket lyft fram att ensamarbete ökat i skolorna, att elever arbetar mer på egen hand och får mindre lärarledd undervisning (Skolverkets tf generaldirektör 2010). Detta arbetssätt försvårar inlärningen för de grupper vi vill uppmärksamma med detta inlägg – elever med en svagare teoretisk förmåga och elever med koncentrationssvårigheter. Det påpekas också i Pisarapporten att skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever ökat.

Annons
Annons
Annons