Annons

Ibland är det helt enkelt lagen som brister

Under strecket
Publicerad

Nudge är i ropet. Begreppet, som på svenska kan översättas med ungefär ”menande knuff”, är titeln på en bok av två amerikanska statsvetare, Richard Thaler och Cass Sunstein. I boken argumenterar de för en ”liberal paternalism”, där såväl staten genom lagstiftning som privata aktörer kan ”knuffa” människor i riktning mot att fatta beslut som bedöms som mer gynnsamma för samhället i stort, men utan att det blir ett direkt tvång. Ett slags paternalism light, alltså.

Både Barack Obama och Tories partiledare David Cameron har visat intresse för idén. Obama vill att staten ska uppmuntra medborgare att delta i civilsamhällets aktiviteter och frivilligorganisationer, medan Cameron vill använda skatte- och arbetsmarknadspolitiken för att stärka traditionella familjevärderingar (SvD 21/7). Andra ”knuffar”, som förts fram av Thaler och Sunstein, är till exempel att det ska krävas ett aktivt utträde från organdonations- och pensionssparandeprogram, istället för att ett aktivt val krävs för att delta i sådana.

Annons
Annons
Annons