I väntan på Hillary

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett år kvar till presidentvalet i USA, och förhoppningarna stiger inom den svenska medievänstern att amerikanerna ska rösta bort George W Bush, så att (helst) Hillary Clinton kan återta Vita huset. Bara de Saddamtrogna lyckas med sina terroristattacker i Irak och inte uppsvinget i ekonomin gynnar Bush.
I väntan på besked därom kan man studera Financial Times analys (7/11) av hur det republikanska partiet håller på att ta över den amerikanska södern. De färska vinsterna i guvernörsvalen är inte den enda signalen om en vittrande väljarbas för det demokratiska maskineriet och en stark ökning av antalet registrerade republikaner.
Partiidentifikation har traditionellt varit en demokratisk dygd, men nu är blocken ungefär lika stora. Wall Street Journal påpekar (6/11) att efter helgens guvernörsval i Louisiana kan republikanerna komma att hålla nio av tolv sydstater och i hela landet styra 29 stater med 60 procent av befolkningen.
I botten ligger inte främst presidentfaktorn, utan snarare det som mer
grundläggande skiljer USA från Europa. Enligt The Economist (8/11) föredrar två tredjedelar av amerikanerna i valet mellan frihet och trygghet att staten garanterar den förra, medan skyddsnätet anses vara individens eget ansvar. I Europa, öst som väst, är situationen omvänd; mer än hälften av alla européer tror inte att de har egen makt över framgång i livet.
Här passar fru Clinton bättre.

Annons
Annons
Annons