Annons

I väntan på en certifierad värld

Under strecket
Publicerad

”Stoppa Tiinas genuskontroll” tycker Expressen (29/10) i en ledare om det faktum att Lunds universitet vill börja ”genus­certifiera” sina utbildningar och genom särskilda kriterier garantera att genusperspektivet genomsyrar under­visningen. Ledaren avslutas med följande: ”Att Lunds universitet funderar på att utrusta sig med ett überbyråkratiskt certifieringsmini­sterium för att kon­trollera att alla ’maktordningar’ raderas från undervisningen låter faktiskt inte riktigt klokt”.

Nej, det gör det faktiskt inte. Men här är vi nu. Byråkratiska storheter – staten, landstinget eller någon för ändamålet tillskapad kontrollinstans – förväntas rensa bort all mellanmänsklig friktion. Det gäller maktordningar och inte minst normer, som numera har fått en nästan uteslutande negativ klang (trots att de ibland bara är smörjmedlet).

Annons
Annons
Annons