I tomrummet efter värnplikten

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige har försummat beredskapen för oväntade konflikter. Kritiken framförs i rapporten Strategi för det oväntade, från Totalförsvarets forskningsinstitut (www.foi.se). Riskerna är i viss mening större än under det kalla kriget. Sveriges deltagande i ”omfattande och avsevärt riskabla internationella operationer” gör att vi kan drabbas mer direkt av en skenande händelseutveckling som har att göra med andra länders konflikter.
Försvarsminister Björn von Sydow anser att vår beredskap är god. Låt oss hoppas det, men frågan borde tas upp i valrörelsen.
I USA diskuteras nu de risker för terrorattacker som medborgarna exponeras för när staten griper in i internationella konflikter. FOI noterar att även Sverige kan hamna i en ”malströmsdynamik”. Deltagande i en fredsbevarande operation kan leda till att en stat eller grupp ”vidtar stridsåtgärder mot Sverige eller svenska intressen i syfte att påverka svenskt internationellt agerande”. Det kan handla om terrorism i kombination med militära operationer - något
som går långt utöver vad polisen förväntas hantera.
De hot som nu diskuteras skulle förmodligen bäst kunna mötas av ett yrkesförsvar, med välutbildad personal och modern utrustning. Varför ska vi ställa lägre krav på försvaret än på polisen och brandkåren? Tillgänglighet och professionalism borde vara det viktigaste.
Dagens huvudsakligen värnpliktsbaserade försvar har sina begränsningar. Johan Tunberger, analytiker vid FOI, varnar (SvD 16/8): ”I armén finns det endast under en eller två månader per år användbara förband, sedan är det tomt. I flottan är det likadant.”
Värnplikten har givit det svenska försvaret en folklig förankring. Den kan man sätta värde på även om resultatet inte nödvändigtvis blir det bästa ur militär synvinkel. Men två tredjedelar av landets unga män gör inte militärtjänst i dag. Förra året deltog bara några hundra personer i repetitionsutbildning. Värnplikten är i praktiken avskaffad. Frågan är när Sverige ska få en modern yrkesarmé som kan fylla tomrummet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons