Bengt E Y Svensson:I samlad trupp mot atomens kärna

1932 bjöd Niels Bohr in en samling unga fysikforskare till Köpenhamn för att under en vecka utbyta idéer. Under de senaste tio åren hade det gjorts flera stora upptäcker inom kvantmekaniken, och ett genombrott stod för dörren. Men det anade man inte då.

Under strecket
Publicerad

Fysikerna som möttes i Köpenhamn 1932

Annons

Det är april 1932. Världen kämpar med den stora depressionen. Det skall dröja något år innan Roosevelt som president i USA genomför sin ”Nya giv”. I Tyskland sjunger Weimarrepubliken på sista versen och Hitlers nazister gör sig redo för maktövertagandet nio månader senare. Det första världskriget tycks långt borta och ingen har någon föreställning om ett andra, även om man så här i efterhand kanske kan se vart det hela var på väg. För fysiken innebär 1932 ett år med flera betydelsefulla experimentella upptäckter som i mycket blir startpunkten för den nya kärnfysiken.

I Köpenhamn möts en samling fysikforskare för att under en intensiv vecka utbyta idéer. De är inbjudna av Niels Bohr, nestorn bland dem. De kan se tillbaka på ett knappt decennium av enastående utveckling inom sitt vetenskapsområde. De hade kartlagt atomen och kunnat formulera de naturlagar i form av kvantmekanik som gäller för elektronerna som rör sig kring atomkärnan. De hade uppnått resultat som kom att få genomgripande följder för hela världsutvecklingen, men det skulle visa sig först senare. Nu ansågs de inte särskilt ”nyttiga” vare sig av omvärlden eller av dem själva.

Annons
Annons
Annons