X
Annons
X

I praktiken införs en avgift för internet

Precis som många andra reagerade jag starkt då jag läste pressmeddelandet från Förvaltningsrätten angående domslutet att datorer ska anses vara avgiftspliktiga. Jag tänker här inte skriva om hur public service ska finansieras. Det jag hoppas få alla uppmärksamma på är att i och med detta domslut har det helt plötsligt införts en avgift för att använda internet hemifrån eller andra platser som inte redan betalar tv-avgift. Detta eftersom man ju måste använda just en dator, surfplatta eller mobiltelefon för att komma åt internet.

Vi har nu en internet-avgift och inte en tv-avgift, mer än så behöver egentligen inte sägas. Hur många andra länder kan säga att de har en avgift med lagligt stöd på internetanvändande? En avgift utöver det användaren redan betalar till internetleverantören. Denne levererar dock i varje fall en tjänst och ger mig tillgång till internet, medan radiotjänst bara kräver pengar utan att ge någonting tillbaka sett ur ett internetperspektiv.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X