Annons

I ovetenskapens skymningsland

Under strecket
Publicerad

”Twilight for the enlightenment” – skymning för upplysningen – var titeln på en ledare i tidskriften
Science för några år sedan. Budskapet var att vetenskapen blev ställd på undantag när Bushadministrationen drev sitt motstånd mot bland annat stamcellsforskning.

I Europa har vi vår egen variant av ovetenskapens skymningsland. Jag tänker på opinionsdrevet mot de metoder att bedriva växtförädling som har sin vetenskapliga grund i molekylärbiologin. Resultatet blir en så kallad genetiskt modifierad organism – en GMO – och för sådana finns ett omfattande regelverk inom EU, som i praktiken lägger en död hand över växtförädlingen. Framför allt blir tillståndsexercisen så dyrbar att endast de verkligt stora växtförädlingsföretagen har råd med den.

Annons
Annons
Annons