X
Annons
X

Daniel Braw: I orden kan vi få syn på vår historia

I historieprofessorn Reinhart Kosellecks arbetsrum på universitetet i Bielefeld finns en stor samling bilder av monument och minnesmärken – "politisk ikonografi". Något omfattande arbete om dessa ikoner och kultföremål blev aldrig verklighet, men redan samlandet och materialet visar lika fullt viljan till förändring.

Att en sådan vilja fanns är inte oväsentligt, eftersom Koselleck (1923–2006) främst har kommit att förknippas med ett enda verk och en enda ansats: det monumentala standardverket "Geschichtliche Grundbegriffe" (Historiska grundbegrepp), som utkom i åtta band mellan 1972 och 1997. Även om Kosellecks och hans medarbetares tillvägagångssätt ingalunda var det enda eller ens det dominerande i samtiden är det svårt att identifiera något annat tyskt historiskt arbete under efterkrigstiden vars ställning motsvarar den som "Geschichtliche Grundbegriffe" har, och sannolikt kommer att fortsätta att ha – inte bara som ett intellektuellt pyramidbygge, utan också som en nödvändighet och ständig referenspunkt i pågående forskning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X