Annons

Kjell Espmark:I korsningen mellan traditioner uppstår magi

På var sitt sätt hjälpte William Faulkner och Gabriel García Márquez Mo Yan att få syn på nya aspekter av det kinesiska litterära arvet.
På var sitt sätt hjälpte William Faulkner och Gabriel García Márquez Mo Yan att få syn på nya aspekter av det kinesiska litterära arvet. Foto: Miguel Tovar, Han Yan/TT

I Kina har man länge oroat sig över att den egna kulturen ska ”smittas” av ett västerländskt inflytande, och även här höjs röster för att värna nationella egenheter. Många av de största mästerverken har dock kommit till i mötet mellan utländsk stimulans och inhemsk tradition.

Under strecket
Publicerad

I globaliseringens tidevarv höjs många röster till försvar för den nationella eller regionala egenarten. I Europa har flera länder samverkat för att värna den europeiska filmen mot det enorma trycket från Hollywood. I Frankrike har man lagstiftat för att skydda det egna språket mot invasionen från engelskan. I Kina har man i flera omgångar velat skydda sin litteratur mot ”västerländsk smitta”.

Sådana insatser till försvar för det egna landets språk och litteratur är ingenting nytt. De tyska romantikerna bekämpade den franska klassicismen och tog stöd i sin egen medeltida diktning. Dostojevskij och hans meningsfränder värjde sig mot det utländska inflytandet. Också litteraturforskarna har slagit följe med puristerna, så den danske litteraturhistorikern Vilhelm Andersen som menade att guldåldern i den danska 1800-talslitteraturen kom sig av att diktarna kastat av sig det främmande inflytandet och hittat tillbaka till den nationella egenarten. Motsvarande reaktioner återfinns i många länder in i sen tid.

Annons
Annons
Annons