I kläm mellan mätbart och upplevt symtom

GRÄNSFALL. Problemet med att tusentals svenskar ­riskerar att ”utförsäkras” nästa år bottnar i en gammal klyfta mellan ideologi och verklighet. Ambitionen att anpassa ­systemet efter försäkringstagarna har övergivits.

Under strecket
Publicerad
Annons

Helt plötsligt är de överallt, och klockan tickar fort nu. Under nästa år beräknas mellan 17000 och 50000 personer bli av med sin ersättning från Försäkringskassan. Det rör sig i första hand om människor med diagnoser som ångestsyndrom, depression, långvariga ryggproblem och olika värkdiagnoser – inte gravt handikappade, men inte heller fullt arbetsföra. Den nämnare som förenar dessa patienter är diskrepansen mellan upplevda symtom och mätbar sjukdom. Patienterna upplever sig som sjukare, mer arbetsoförmögna, än vad medicinens och sjukförsäkringssystemets verktyg förmår att mäta. Problemet är allt annat än nytt. Frågan om hur man skall hantera de individer som rör sig i gränslandet mellan hälsa och legitim sjukdom har engagerat politiken, medicinen och företrädare för socialförsäkringssystemet sedan införandet av den allmänna sjukförsäkringen 1955.

Annons
Annons
Annons