Annons

Björn Hagström:I Islands sagor är magin inte mystisk

NATURLIGT ÖVERNATURLIGT François-Xavier Dillmann har dammsugit isländsk sagalitteratur efter beskriv­ningar av magiska handlingar. Han finner att magiker fanns inom alla åldrar och klasser, och att de flesta ­episoder av magisk konst utspelar sig på dagtid.

Under strecket
Publicerad

Inom den medeltida västerländska litteraturen intar den isländska en särställning. Med början under 1100-talet bedrevs på Island en förvånansvärt mångsidig och omfattande litterär verksamhet. Förutom genea­logiska uppteckningar producerades översättningar från latin av religiösa skrifter, avhandlingar om matematik och astronomi med mera samt framför allt vad som innebar uppkomsten av en helt ny litteraturgenre, den så kallade isländska sagan eller släktsagan, ett ovärderligt, unikt bidrag till världslitteraturen.

Händelserna i dessa berättelser – eller sagor med en västnordisk term – utspelades huvudsakligen under en hundraårs­period närmast efter alltingets inrättande år 930 (”sagatiden”) men nedtecknades inte förrän främst under 1200-talet. De bygger framför allt på muntliga traditioner, minnesstoff som förts vidare från generation till generation. Ett stöd för minnet att bevara kunskap om förfäder och släktförhållanden hade man i de genealogiska uppteckningarna.

Annons
Annons
Annons