X
Annons
X

Jayne Svenungsson: I Heideggers idévärld var kristendomen av ondo

Marin Heidegger (1889–1976), fotograferad cirka 1920.
Marin Heidegger (1889–1976), fotograferad cirka 1920. Foto: IBL

Teologer har in i nutid haft en särskild för­kärlek för Martin Heideggers filosofi. Redan under 1920-talet, innan han blivit den celebritet han snart skulle bli, attraherades hans teologiskt sinnade kollegor och studenter av hans tänkande. Karl Rahner, Edith Stein och Paul Tillich – tre av 1900-talets mest originella teologiska röster – läste, lyssnade till och tog intryck av Heidegger under dessa år.

Marin Heidegger (1889–1976), fotograferad cirka 1920.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X