Annons
X
Annons
X
Sverige
Krönika

Rolf Gustavsson: I Grönköping ställs den relevanta frågan

**All politik handlar om **makten. Detta påstående uppfattas ofta som en oanständig, avskyvärd beskyllning som om maktutövning vore förknippat med något smutsigt som vanärar makthavaren. Ändå uttrycker det enbart något mycket trivialt. Den som ger sig in i politik vill naturligtvis utöva inflytande, vill utöva makt. Max Weber framhävde den politiska kallelsens tre ideal: lidelse, ansvarskänsla och ögonmått.

För några månader sedan skulle ett extra val på dagens datum avgöra regeringsmakten i Sverige. Genom den så kallade decemberöverenskommelsen försköts emellertid maktfrågorna in i ett svårgenomträngligt töcken. I dagens skuggvärld får man söka sig till månadens nummer av Grönköpings Veckoblad för att möta den riktigt relevanta frågan. Vore det inte bättre för statskassan att lägga ned oppositionen? En så svag regering behöver ingen opposition, påpekar Grönköpings Veckoblad.

**Hur mycket politik är kopplad **till makt syns alltså tydligast när makten är svag. När exempelvis en regering saknar makt att regera blir politiken motsägelsefullt kaotisk. Omvänt har vi genom historien sett otaliga exempel på hur enväldig, stark maktkoncentration leder till politiska katastrofer. Både för litet och för mycket makt har politiska konsekvenser. Kaos eller katastrof.

Annons
X

Hur mycket politik är kopplad till makt syns alltså tydligast när makten är svag. När exempelvis en regering saknar makt att regera blir politiken motsägelsefullt kaotisk.

I fungerande demokratiska system balanseras förhållandet mellan politiken och makten i olika konstitutionella arrangemang, som ofta bygger på maktdelningens principer. I mellanstatliga sammanhang, som EU, finns också ansatser till motsvarande arrangemang, men internationella relationer styrs alltjämt i hög grad av djungelns lag, det vill säga den starkes rätt.

**Nationella författningar **och internationella institutionella frågor, i EU eller FN, diskuteras i regel bara av expertisen, som om det bara gällde trista teknikaliteter. Hur ofta har jag inte hört svenska företrädare säga att de bara är intresserade av det politiska innehållet, inte av formerna. Men i grunden handlar formerna om instrumenten för maktutövning, alltså i högsta grad om politik.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Till den politiska journalistikens **vikigaste och svåraste uppgifter hör att ständigt spåra upp och klargöra maktfrågorna, både i smått och i stort. Den uppgiften ställer krav på förmåga att genomskåda de retoriska dimridåer som makthavarna och deras armé av pr-konsulter lägger ut. En förmåga som kräver både lyhörd närhet och kritisk distans; både mullvad och örn. Den politiska journalistikens ideal avspeglar samtidigt den politiska maktens framgångsrecept, den sakliga detaljkunskapen måste kombineras med strategisk överblick. Det räcker inte med lidelse. Det behövs också ansvarskänsla och ögonmått.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X