I Gorbatjovs backspegel

Sovjetunionens siste ledare Michail Gorbatjov har skrivit ner sina tankar om perestrojkan, 25 år efteråt. Han hävdar att den är lika aktuell idag som då, och riktar kritik mot kuppförsöket 1991 och de händelser som därefter stört demokratiserings­processen i delar av det som en gång var Sovjetunionen.

Publicerad
Annons

Jag vill här redogöra för några tankegångar som förefaller mig särskilt aktuella under innevarande år – tjugofem år efter inledningen av perestrojkan i vårt land. Jag tror ni är överens med mig om att denna händelse var den utlösande faktorn till de förändringar som sedan omfattade alla länder i Central- och Östeuropa och gjorde det möjligt att under fredliga former, utan tillgripande av våld, överge det totalitära systemet och inleda en utveckling till ett fritt och demokratiskt samhälle. Denna utveckling pågår fortfarande, och den har för alla våra länder visat sig vara svårare och mer komplicerad än vad många i början föreställde sig. Det är därför angeläget med en förutsättningslös, verkligt vetenskaplig analys av de pågående processerna, deras rötter, med insikt om orsaken till vad som hänt och händer – både framsteg, som inte kan göras om intet, och misstag, som stått oss dyrt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons