Annons
X
Annons
X

I ett land inte långt härifrån gillar alla rut-avdraget

Den svenska debatten är ju överlag ... annorlunda. Alltså ... hur ska jag säga det här utan att vara oartig?

Ulla-Maj Wideroos, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet i Finland, har inte helt lätt att hitta orden när hon ska förklara varför avdrag för hushållsnära tjänster inte alls blivit en stridsfråga i Finland.

Tarja Kantola fyller i med en tolkning som går ut på att socialdemokratin i Finland aldrig har haft samma hegemoniska ställning som i Sverige. En del frågor som upplevs som ideologiska i Sverige är det helt enkelt inte i Finland, förklarar Kantola, som själv är socialdemokrat.

Annons
X

Jag är på ett seminarium på Finska ambassaden om grannlandets motsvarighet till rut, rot och rit. För faktum är att i Finland finns redan Centerpartiets förslag om rit-avdrag, det vill säga avdrag för installationsarbete och dylikt som rör it-tjänster.

Seminariet är fascinerande. Här sitter företrädare för partier vars motsvarigheter i Sverige ser rut-debatten som en djupt ideologisk motsättning. I Finland råder total enighet. På frågan om det finns någon kraft i Finland som anser att systemet bör avskaffas blir svaret ett kort och samstämmigt nej. Visst diskuteras nivåer, utformning och avgränsningar, men ingen vill avskaffa.

Wideroos berättar att de hushållsnära tjänsteföretagen förstås ser olika ut. I storstäderna finns många anställda, i mindre orter kanske bara 4–5. Gemensamt för alla olika branschområden är att mängder av svarta jobb blivit en del av den vita ekonomin. Ur Kantolas – och den finska fackrörelsens – perspektiv är det ett plus.

Jag tänker på det där med storstäder och landsbygd. I Finland finns det alltså tjänsteföretag med bara ett par anställda på mindre orter. Så långt har vi ännu inte kommit här, efter bara några år med rut-avdraget. Visst har tjänsteföretagen exploderat, men i debatten är ett av motargumenten att bara storstadsbor använder tjänster. I själva verket är det inte så konstigt när utbudet inte har hunnit sprida sig.

Som alltid dröjer det innan nya varor och tjänster når varje del av landet, men det betyder inte att behovet inte finns eller att den utvecklingen inte är önskvärd.

En märklighet i debatten är att rut-förespråkarna gärna talar särskilt om stressade familjer i storstäderna. Som om stress vore något obekant för barnfamiljen i småorten eller på landsbygden.

Så är det givetvis inte. Tidens knapphet finns överallt. Men det tar tid för branscher att nå sin fulla potential. I Finland har avdragen funnits i ungefär tio år och nyttjas av allt fler. Det vore synd om Sverige tvingades missa den utvecklingen.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X