Annons

Özge Öner:I en tillvaro där lagom inte räcker till

September 2019. Inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) samlade alla riksdagspartier utom SD för samtal om hur gängvåldet ska kunna stoppas.
September 2019. Inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) samlade alla riksdagspartier utom SD för samtal om hur gängvåldet ska kunna stoppas. Foto: Henrik Montgomery/TT

Anledningen till överkänslighet för kopplingen mellan brottslighet och invandring, är försök att undvika diskussioner relaterade till kultur.

Under strecket
Publicerad

Allvaret i situationen med gängvåldet tycks äntligen ha registrerats på makthavarnas radar. Den svenska brottsepidemin och dess koppling till invandring dominerar inte bara de svenska nyheterna, utan når långt utanför landets gränser. Numera rapporteras regelbundet i internationella medier om svenskt gängvåld och problemet diskuteras i akademiska kretsar utanför landet.

Det är inte enkelt att få tillgång till data som avslöjar kriminellas bakgrund, vilket försvårar våra möjligheter att göra en korrekt analys av situationen. Senast svenska myndigheter publicerade statistik om brottslingarnas etniska bakgrund var 2005. 2017 vägrade justitieminister Morgan Johansson att publicera statistik om brottslingars etniska ursprung. Han förklarade att "den politiska slutsatsen som jag ska dra, den kan jag redan dra med de internationella och svenska studier som finns". Först i år har Brottförebyggande rådet efter påtryckningar inlett ett nytt projekt för att kartlägga sambandet mellan brottslighet och härkomst.

Annons
Annons
Annons