Sara Callahan:I efterklangen av det omtumlande 60-talet

Svenske Felix Gmelins videokonstverk ”Farbtest, die rote Fahne II” replikerar på en film från 1968.
Svenske Felix Gmelins videokonstverk ”Farbtest, die rote Fahne II” replikerar på en film från 1968. Foto: Gerd Conradt, Felix Gmelin

”Det långa 60-talet” utgör på många sätt början på vår tids bildkultur: massmediers inflytande ökar, kändiskulturen växer fram. Och på samma sätt som konstdebatten år 2021 präglas av digital NFT-konst, fanns på 60-talet en diskussion om det unika verket i massproduktionens tid.

Under strecket
Publicerad
Annons

I sin bok ”What is history?” (1961) problematiserar den brittiske historikern E H Carr bilden av historien som ”en lång procession” i konstant framåtrörelse där historikern likt en örn besitter en perfekt överblick över det som utspelas i det förgångna. I överensstämmelse med den nya historiesyn som växer fram vid mitten av 1900-talet påpekar Carr att historikern inte står utanför, utan själv är del av det historiska förlopp som studeras. Hur de olika delarna i processionen är positionerade till varandra är under konstant förändring, skriver Carr, och det är därför helt logiskt att vi kan befinna oss närmare medeltiden än vad våra förfäder gjorde för någon generation sedan, eller att Caesar kan te sig mer bekant för oss än Dante. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons