Annons

Helena Granström: I det effektiva samhället lever robotdrömmen

Drömmen om roboten frodas i ett samhälle som i allt mindre utsträckning bygger på mänsklig interaktion. Psykologen Sherry Turkle visar hur sociala medier som Facebook och Twitter bereder väg för sociala robotar – genom att göra vår samvaro mer mekanisk.

Uppdaterad
Publicerad

År 1950 ställde matematikern Alan Turing, i en artikel med titeln ”Computing machinery and intelligence”, frågan om huruvida maskiner kan tänka. Hans eget svar: ”Jag tror att ordens innebörd och den allmänna bildade opinionen mot seklets slut kommer att ha förändrats så mycket att man kommer att kunna tala om tänkande maskiner utan att förvänta sig att bli emotsagd.”

I ljuset av utvecklingen under de dryga 60 år som har förlöpt sedan Turing skrev sin text, framstår hans förutsägelse som mycket framsynt – inte som teknologisk vision, men som filosofisk. Märk att Turings påstående inte är att datortekniken vid seklets slut kommer att ha utvecklats så långt att maskiner faktiskt kommer att kunna tänka. Vad han säger är att vår förståelse av mänskligt tänkande vid denna tidpunkt kommer att ha förändrats på ett sådant sätt att begreppet har blivit liktydigt med formaliserad informationsbearbetning.

Annons
Annons
Annons
Annons