I dag kan nyemissionen vara ett rop på hjälp

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Stockholmsbörsen
När det för bara några år sedan ansågs råda stiltje på börsen var handeln nere under fyra miljarder kronor. I går stannade omsättningen på 7,1 miljarder och påminner oss om den sommar som kommer.
Nu är omsättningssiffror inte det bästa måttet på marknadens aktivitet eftersom omsättningen naturligtvis även är en bild av kursnedgången. Ett mer relevant mått på aktiviteten är däremot antalet dagsavslut. I februari 2000, när börshaussen kulminerade, gjordes i genomsnitt över 70 000 avslut per dag. I februari var det genomsnittliga antalet affärer mer än halverat och låg kring omkring 34 000 avslut per dag.

Ytterligare ett mått på börsaktiviteten brukar vara omsättningshastigheten. I slutet av 90-talet låg omsättningshastigheten kring 75 procent för att fram till 2001 öka till 142 procent. I februari i år var omsättningshastigheten ännu 126 procent, vilket skulle kunna tolkas som att handeln ändå är förhållandevis livlig.
Det som har hänt efter börshaussen kring
millennieskiftet är att privathandeln har minskat drastiskt medan volymhandeln, som håller omsättningshastigheten upp, sker via institutionerna. Lite drastiskt kan man säga att privatkapitalet har flytt börsen medan det trögrörliga institutionella kapitalet sitter fast i sina placeringsregler.
För den redan illa utsatta finansbranschen måste utvecklingen sedan årsskiftet vara lök på laxen. Nedskärningarna fortsätter sannolikt och inte ens Carnegie kommer att kunna motivera fortsatta bonusutbetalningar.

Annons
Annons
Annons