I dag bestämmer Opec oljeprisets fortsatta väg

Under strecket
Publicerad
Annons

OSLO När amerikanska stridsvagnar övar i ökensanden i Kuwait och när världens femte största oljeexportör, Venezuela, är lamslaget av strejker kan det vara svårt för en oljeminister att hålla huvudet kallt. När oljekartellen Opec möts i dag i Wien kan resultatet bli att kvoterna ökar, men att oljeproduktionen ändå minskar.
Opec producerar i dag 10 procent mer olja än de 21,7 miljoner fat per dag som varit kartellens officiella tak sedan 1 januari i år.
Det är i sin tur nästan en tredjedel av all olja som produceras i världen. Det officiella taket är ändå lågt. Som mest, 1973, hade Opec 50 procent av oljemarknaden.
Hittills har den extra oljan lätt sugits upp på den nervösa oljemarknaden. Oljepriset har haft en krigspremie på 2-5 dollar per fat ända sedan mars i år på grund av risken för ett nytt krig i Mellersta Östern.

De beslut som Opec fattar om produktionen har en fördröjning på två, tre månader. Så lång tid tar det innan oljan som pumpas upp i dag når marknaderna. Det är inte säkert att
situationen är lika kritisk då.
Oljeproducenternas mardröm är alltid ett snabbt prisfall. Det gör att inkomsterna blir mindre. Frestelsen är då att producera ännu mer olja, vilket i sin tur gör att oljepriset faller ännu mer.
Enligt konsumentländernas organisation, den internationella energibyrån IEA, låg världens samlade produktion av olja på 78 miljoner fat under november. Den nivån kan knappast upprätthållas under 2003, utan att lagren ökar kraftigt och priset pressas.
Opecs reella produktion bör minska med 1,5 miljoner fat per dag. Det gör att det ändå finns utrymme för att produktionstaket höjs med en miljon fat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons