Annons
X
Annons
X

I dag anmäler vi Systembolaget

Systembolaget försöker med hårdföra metoder tvinga bort oss lagliga vinklubbar. Därför anmäler vi i dag Systembolaget till Konkurrensverket för handelsstörande verksamhet enligt EU-rätten, skriver Mark Majzner, vd för Sveriges största vinklubbsföretag.

[object Object]
Systembolaget säljer 181 miljoner liter vin per år, att jämföra med privatimporten på cirka 1,3 miljoner liter vin per år. Foto: MAJA SUSLIN/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ALKOHOLMONOPOLET

Gerger spelar på folkhälsopolitiska strängar i syfte att förverkliga sin dröm om hemleveranser av Systembolagets hela sortiment.
Mark Majzner

Systembolaget finns till av en enda anledning: de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan att styras av vinst- intresse, så står det på System-bolagets hemsida. Men vd:n Magdalena Gerger skyr inga medel för att öka omsättningen, så länge det sker inom monopolets ramar. Hon spelar på folkhälsopolitiska strängar i syfte att förverkliga sin dröm om hemleveranser av Systembolagets hela sortiment.

Gerger säger att hemleveranserna ska vara en försöksverksamhet. Men det handlar snarare om en aggressiv marknadsstrategi där Systembolaget försöker pressa bort sina konkurrenter, i form av oss lagliga vinklubbar, genom ständiga attacker i medier och mot politiker i riksdag och regering. Detta har lett till att vi i dag anmäler Systembolaget till Konkurrensverket för handelsstörande verksamhet enligt EU-rätten.

Annons
X

Systembolaget säljer 181 miljoner liter vin per år, och de utländska aktörerna som hjälper svenska konsumenter med privat- import omfattar bara cirka 1,3 miljoner liter vin per år.

Som vd för familjeföretaget Antipodes Premium Wines (APW) brinner jag för att möta vinintresserade människors efterfrågan på kvalitetsvin. Engagerade konsumenter köper begränsade kvantiteter av spännande viner från olika delar av världen. APW betalar skatter, punktskatt och moms, och vi följer den svenska alkohollagen (inklusive id-kontroll) och arbetsrätten.

2007 kom den så kallade Rosengrendomen i EU-domstolen, som visade att de svenska importrestriktionerna strider mot EU-fördraget. Domen innebär att det är lagligt att privatimportera alkoholdrycker, men marknaden har, av lönsamhetsskäl, nästan uteslutande inriktat sig mot kvalitets- viner.

Systembolagets långtgående planer på att sjösätta egen nät- handel och hemleverans av hela sitt sortiment öppnar däremot för att svenska konsumenter, ur en betydligt bredare målgrupp, kommer kunna beställa hem starksprit fram till dörren.

Från ett folkhälsoperspektiv är det därför tydligt att den situation som råder i dag – som är fullt i linje med EU-rätten – är en mer alkoholpolitiskt restriktiv lösning än om Systembolaget tillåts utföra hemleverans.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO polisanmälde nyligen en rad vinklubbar, bland annat oss. Det rådde ingen tvekan om att den egentliga avsändaren var Systembolaget.

Det handlar inte bara om en generell dialog, utan det bekräftas även att samarbetet gäller den specifika anmälan mot Systembolagets konkurrenter. ”De har haft väldigt mycket information som vi tagit del av”, säger IOGT-NTO:s chefsjurist Gazal Casselborg angående det specifika fallet. Därtill är det bekräftat att IOGT-NTO och Systembolaget använder sig av samma advokater, som nu ligger bakom anmälan mot bland andra APW. (DN 19/11).

IOGT-NTO, som i polisanmälan klumpat ihop legala vinklubbar med aktörer som inte betalar skatt, förstår därför inte att de springer ärenden åt en kommersiellt driven aktör vars agenda är att få bära hem sprit och kvantitativa lågprisprodukter till svenska folket. Det är helt obegripligt att nykterhetsrörelsen stödjer en sådan affärsidé.

Det är anmärkningsvärt att Systembolaget inte riktar in sina insatser mot den sektor som hotar alkoholmonopolet på riktigt och som innebär den största folkhälsorisken, den omfattande gränshandeln och den illegala spriten. Attacken mot vinklubbarna grundar sig i en fullskalig lobbykampanj för att föra fram behovet av politisk acceptans för att Systembolaget ska få utföra hemleveranser. Magdalena Gerger målar upp lagliga vinklubbar som ett hot mot monopolet, men det är Systembolagets hårdföra kommersiella strategi som leder till att detaljhandelsmonopolet kan gå i graven. (Inte minst beskrivs detta förhållande tydligt i professor, Ulf Bernitz, artikel på
Brännpunkt 2/12.)

Monopolet balanserar på en tunn tråd mellan svensk alkoholpolitik och EU:s inre marknadsprinciper. Som vd för ett vin-klubbsföretag respekterar jag och vill bevara Systembolagets monopol på detaljhandelsförsäljning. Men respekten är inte ömsesidig. Systembolaget försöker med hårdföra metoder få bort den lagliga verksamhet som bedrivs. Det är anledningen till att Systembolaget nu anmäls till Konkurrensverket.

MARK MAJZNER

vd Antipodes Premium Wines

Annons
Annons
X

Systembolaget säljer 181 miljoner liter vin per år, att jämföra med privatimporten på cirka 1,3 miljoner liter vin per år.

Foto: MAJA SUSLIN/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X