Annons
X
Annons
X

I Bodströmsamhället väger integriteten lätt

INLÄGG | KREDITUPPLYSNING

Skatteverket lät 2005 göra en enkätundersökning där 1000 personer ombads att rangordna vad de ansåg mest integritetskränkande. Trea på den listan hamnade att uppgifter om taxerad inkomst och förmögenhet är offentliga. De enda områden som ansågs vara mer kränkande för integriteten var avlyssning av mobiltelefonsamtal och e-post. Svenska myndigheter får varje år in tusentals klagomål från människor som är upprörda över att deras ekonomi och betalningsanmärkningar finns lätt tillgängliga på webbsidor.

Regeringen har lagt ett förslag till riksdagen som syftar till att stoppa möjligheten att sitta hemma vid köksbordet och kontrollera vad grannarna tjänar. Eller för skolbarn att genom några klick på datorn kontrollera vilka klasskamraters föräldrar som har betalnings- anmärkningar.

Förslaget påverkar inte upp- gifternas offentlighet utan syftar bara till begränsa tillgänglig- heten att för vem som helst få obegränsad tillgång till uppgifter om andras ekonomi via internet.

Annons
X

Redan när det ursprungliga förslaget remitterades väcktes frågan av justitiedepartementet om det skulle kräva någon grundlagsändring. Justitiekanslern och ett fåtal andra remissinstanser ansåg att en grundlagsändring borde göras. Alla övriga remissinstanser, däribland JO och Datainspektionen, ansåg att detta inte krävdes.

Regeringen bad därefter lag-rådet att granska förslaget. I lagrådet sitter tre av Sveriges högsta jurister som är vana att granska lagförslag. Lagrådet ska kontrollerna att lagförslag inte strider mot grundlagarna. Vid sin granskning hade lagrådet tillgång till Justitiekanslerns yttrande. Lagrådet lämnade ändå förslaget utan erinran. Regeringen lade därför fram en proposition till riksdagen.

När ett förslag läggs i riks- dagen startar en motionstid. När den hade löpt ut hade ingen av riksdagspartierna framfört någon uppfattning som avviker från regeringens.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därefter har förslaget börjat diskuteras i medierna, vilket jag naturligtvis välkomnar. Detta har dock fått oppositionen att låta kappan svaja fritt i vinden. I Bodström-samhället väger integriteten lätt.

  Socialdemokraterna, Vänster-partiet och Miljöpartiet uppges nu plötsligt vara emot regeringens förslag. Så lätt väger integriteten för dessa partier. Jag ser fram emot den fortsatta behandlingen i riksdagen.

  BEATRICE
  ASK
  (m)

  justitieminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X