I 20-talets Göteborg stod Rysslandsintresset på topp

Under strecket
Publicerad
Annons

Under några år i 1920-talets början var Göteborg rent ryskt. Det var ryska pjäsval på teatrarna och ryska romaner som följetänger i Göteborgs Aftonblad. På både Högskolan och Handelshögskolan bedrevs kvalificerad undervisning i språket av Adolf Stender Petersen. En gång i månaden samlades ett rysk-svenskt sällskap till storartade samkväm på Henriksbergs restaurang. Där bjöds på musik, poesiuppläsning och föredrag. Kretsen var brokig: lärare, studenter, färska emigranter och just hemvända göteborgska petersburgare med förankring i näringslivet. Motorn hette Anna Robenne: en prima ballerina som hade skolats hos Fokin och stod för modernistisk koreografi på Stora teatern, ryska visaftnar och egna Tjechovöversättningar i pressen. Så småningom, när det hela ebbade ut, drog hon iväg till New York.

Magnus Ljunggren

Annons
Annons
Annons