Annons
X
Annons
X

Hyresvärdar vill ha mer betalt för ingenting

Kraven på hyreshöjningar har nu börjat komma. På en rad orter, som exempelvis Stockholm och Göteborg, kräver flera stora hyresvärdar – både kommunala och privata bostadsföretag – hyreshöjningar på upp till 7 procent. Samtidigt visar Hyresgästföreningens undersökningar att boendekvaliteten är lägre på just de orter som har brist på bostäder. Hyresgäster hos de privata fastighetsägarna är dessutom mindre nöjda med sitt boende än hyresgäster hos de kommunala bostadsbolagen, skriver Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

BRÄNNPUNKT | HYRORNA

Trots stora överskott är det många hyresvärdar som inte satsar på att förbättra förvaltningskvalitet och service.
Barbro Engman

En del kommunala bolag, ivrigt påhejade av de privata fastighetsägarna, hänvisar till den nya lag som trädde i kraft 1 januari 2011, om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

De hävdar att kravet på att de ska arbeta enligt affärsmässiga principer tvingar dem att höja hyrorna. Fastighetsägarna hävdar dessutom att efterfrågan och betalningsvilja ska spela roll för hur höga hyrorna ska vara.

Annons
X

Deras resonemang bygger på att de gör långtgående och delvis felaktiga tolkningar av lagen. Även förra årets förhandlingar skedde i ljuset av den nya lagstiftningen. Det blev inte särskilt stora förändringar då jämfört med tidigare år. Hyreshöjningarna följde i stort den allmänna prisutvecklingen. Och det är samma lag nu som då.

Bostadsbolagen arbetar redan idag affärsmässigt, det beskrivs också utförligt i den proposition som låg till grund för den nya lagen. Det finns ingen som helst anledning att hyresgästerna ska acceptera högre hyror på grund av vare sig nytolkningar eller omtolkningar av den nya lagen. Det gäller särskilt på tillväxtorterna.

Det nya i årets hyresförhandlingar är också att allmännyttan och de privata fastighetsägarna kräver ovanligt höga hyreshöjningar i centrala delar, framförallt i Stockholm och Göteborg. Kraven ligger på upp till hisnande 7 procent i Stockholm. Vad som helt och hållet saknas i fastighetsägarnas underlag inför förhandlingarna är hur de ska ge hyresgästerna det de faktiskt betalar för.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hyresgästföreningen har i flera år genomfört enkätundersökningar om vad hyresgästerna anser om kvalitet och service i boendet. Samtliga undersökningar visar att det finns en hel del att göra för att förbättra boendekvaliteten. Hyresgästerna hos de privata fastighetsägarna är överlag mindre nöjda med sitt boende än hyresgästerna hos de allmännyttiga bostadsbolagen. I en undersökning från 2010 svarade till exempel varannan hyresgäst hos privata fastighetsägare att man är missnöjd med sin lägenhets underhåll.

  Undersökningen visar också att boendekvaliteten är lägre och missnöjet större på orter där det råder brist på bostäder. Alltså samma orter där hyreskraven nu är som störst.

  SCB:s senaste Inkomst- och kostnadsundersökning, där man jämfört kostnader hos privata och kommunala fastighetsägare, visar samma mönster. Den senaste rapporten visar att privata fastighetsägare har 7 000 kronor mindre i driftkostnader för en typlägenhet på tre rum och kök per år och lägenhet än de kommunala bolagen. De satsar också 6 000 kronor mindre på underhåll per lägenhet och år än de kommunala bolagen. Kombinationen av mindre pengar till underhåll och fastighetsförvaltning leder till en sämre boendekvalitet för hyresgästerna i det privata fastighetsbeståndet.

  I Stockholm och Malmö går var femte hyreskrona till privatvärdarnas överskott. I Göteborg går var fjärde hyreskrona till överskott. Trots de stora överskotten satsar man alltså på många ställen inte på att förbättra förvaltningskvalitet och service. Men man vill ändå att hyresgästerna ska betala som vore om kvaliteten på service och förvaltning är utmärkt.

  I stället för att lägga ner all kraft på att tolka den nya lagen till sin fördel, för att kunna ta ut högre hyra av hyresgästerna i attraktiva lägen, borde fastighetsägarna lägga all sin kraft på att förbättra boendekvaliteten för sina hyresgäster. Det är det absolut bästa sättet att både utveckla och stärka hyresrätten.

  BARBRO ENGMAN

  förbundsordförande Hyresgästföreningen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X