Hyllades av bolsjeviker – och av katolska kyrkan

Thomas More, porträtt av Hans Holbein den yngre.
Thomas More, porträtt av Hans Holbein den yngre. Foto: Bridgeman Images/TT

Det är svårt att överskatta betydelsen av Thomas Mores ”Utopia”. I idé- och litteraturhistorien är verket en milstolpe och boken räknas som en av de främsta föregångarna till science fiction-genren.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT
Annons

Fråga: ”Varifrån kommer begreppet ’Utopia’ och ’utopisk’? Orden anförs ofta när någon talar om idealsamhällen som är så perfekta att de omöjligen kan realiseras, som i termen ’utopisk socialism’.”

Dick Harrison: Mannen bakom termen hette Thomas More, det tidiga 1500-talets lärdaste och internationellt mest respekterade engelska renässanshumanist. I litteraturhistorien har han dels blivit känd för sin biografi om Rikard III, dels för det märkliga verket ”Utopia”. Den förstnämnda boken, som författades på både engelska och latin på 1510-talet, är ett praktexempel på renässansepokens politiska skriftställeri, ett hårt angrepp – snarast av typen karaktärsmord – på den siste kungen av föregående dynasti. Thomas More var inte intresserad av att utgå från historiska fakta utan strävade efter att svärta ned Rikard III:s minne så mycket som möjligt, en intention som kung Henrik VIII sympatiserade till fullo med. Boken kom att få stor betydelse för senare tiders uppfattning om monarken ifråga, bland annat eftersom William Shakespeare hade den som förlaga när han skrev sitt berömda skådespel om Rikard. Likväl står den i skuggan av ”Utopia”, som med bistånd av Erasmus av Rotterdam publicerades på latin i Leuven år 1516.

Annons
Annons
Annons