”Hyggesfritt i skogsbruket inte bättre för klimatet”

Vägen till ett fossilfritt Sverige går inte genom ett hyggesfritt skogslandskap. Att ställa om skogsbruket till ett enda skötselalternativ med lägre tillväxt skulle försvåra klimatarbetet, skriver Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel, SLU, i en replik.

Under strecket
Publicerad
En omställning till hyggesfria landskap skulle innebära betydande tillväxtminskningar, vetenskapliga studier visar på 20-30 procent lägre tillväxt, skriver artikelförfattaren.

En omställning till hyggesfria landskap skulle innebära betydande tillväxtminskningar, vetenskapliga studier visar på 20-30 procent lägre tillväxt, skriver artikelförfattaren.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Tomas Lundmark

Tomas Lundmark

Foto: Privat
Annons

Återigen försöker ett antal debattörer göra gällande att hyggesfritt skogsbruk skulle vara bättre än trakthyggesbruk för att skapa klimatnytta. Den här gången beskriver man visserligen på ett korrekt sätt att det svenska skogsbrukets klimatnytta uppstår genom en hög skogstillväxt och en klok användning av råvaran. Men sedan påstår man att det skulle finnas vetenskapligt stöd för att överge det nuvarande skogsbruket med klimatnyttan som skäl.

Det finns idag inga vetenskapliga studier från svenska skogar som visar att kolbalansen för ett ”hyggesfritt skogslandskap” skulle vara gynnsammare för klimatet än för ett ”trakhyggesbrukat skogslandskap”. Tvärtom så är det så att det finns ett stort antal studier i både Finland och Sverige som tydligt visar att hyggesfritt skogsbruk i vår del av världen ger betydligt lägre skogstillväxt än det nuvarande skogsbruket med likåldriga skogsbestånd och en jämn åldersklassfördelning. En omställning av dagens skogsbruk till hyggesfria landskap skulle alltså innebära betydande tillväxtminskningar, vetenskapliga studier visar på 20-30 procent lägre tillväxt.

Annons
Annons
Annons