Huvudregeln håller

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är snart ett år sedan Agneta Sjöberg i ett mejl till språkspalten frågade varför ordet varken håller på att utmanövreras av vare sig och ännu längre sedan Stig Herrström föreslog att jag skulle redogöra för reglerna för användningen av varken … eller och vare sig … eller. En tredje infallsvinkel på temat har jag fått från Jan von Axelson, som påpekar att bruket av varken/vare sig … eller har avtagit. Ordparen ersätts numera oftast av både … och, skriver han.

Språkspaltens läsare har säkert lagt märke till att det kan dröja ganska länge innan en språkfråga lyckas tränga sig fram i den kö av frågor som väntar på svar i spalten. Men nu har det sannerligen blivit dags för varken … eller och vare sig … eller.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons