Hustrumord är inte helyllesvenskt, Guillou

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är fyra år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa för att hon själv ville bestämma hur hon skulle leva sitt liv. Två månader innan hon mördades försökte hon på en konferens i Riksdagshuset förklara hur det kunde komma sig att hon var förföljd av sin egen familj:
”Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum, att jag måste tänka på familjens bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre att en person lider än att en hel familj och släkt lider. ”
Familjen var ickeutövande muslimer från en liten kurdisk bergsby i Turkiet, där mannen är familjens överhuvud med rätt att utöva sin
makt över kvinnorna. Det finns inget stöd för ”hedersmord” i Koranen men enligt såväl Amnesty som FN är morden vanligast förekommande i länder där islam är den dominerande religionen. Kanske på grund av de ofta är mer traditionellt styrda än västerländska? Men nu är vi inne på minerad mark.

”Sluta smutskasta islam!”, ”Islam är den sanna religionen till hela mänskligheten, inklusive dig!”, är reaktioner jag fått efter att ha skrivit en artikelserie om ”hedersrelaterat” förtryck. Och Jan Guillou såg sig föranledd att skriva en kolumn där han hävdade att invandrare är kraftigt underrepresenterade när det gäller kvinnomord inom familjen.
Jag sympatiserar med Guillous ambition att motverka fördomar och kulturimperialism. Men han har fel. Det mördas inte 30-40 kvinnor inom familjen i Sverige varje år som han och många med honom hävdar. Och det handlar inte om ”helyllesvenska kvinnomord”.
För några år sedan gick kriminologen Mikael Rying, på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå), igenom samtliga
polisanmälda fall av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer under perioden 1990-1999. I genomsnitt dödades 16 kvinnor varje år av sin nuvarande eller tidigare make, sambo, fästman eller pojkvän. Och utlandsfödda var kraftigt överrepresenterade när det gäller såväl offer som gärningsmän. I 40 procent av fallen var gärningsmannen inte född i Sverige. Många av gärningsmännen hade också tidigare hotat och misshandlat kvinnan. Och enligt Brå:s rapport Våld mot kvinnor i nära relationer stod utlandsfödda gärningsmän 1998 för 25 procent av de brotten, vilket ska jämföras med andelen av hela befolkningen som då var 11 procent.

Annons
Annons
Annons