Annons

Husrivningar i Stockholm

Flera av de hus som är aktuella för rivning i Stockholm är grönklassade av Stadsmuseet. Det innebär att de är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. SvD samlar några exempel. Vet du fler?

Under strecket
Publicerad

Basaren. En 1930-talslänga på Hantverkargatan som tidigare var skyddad i detaljplan. Men byggnaden har rostskador i bjälklaget, och anses dyr att åtgärda. Enligt en ny detaljplan som beslutats i fullmäktige ska funkislängan ersättas med nytt bostadshus. Planerad rivning 2014.

Foto: TOMAS ONEBORGBild 1 av 1
Basaren. En 1930-talslänga på Hantverkargatan som tidigare var skyddad i detaljplan. Men byggnaden har rostskador i bjälklaget, och anses dyr att åtgärda. Enligt en ny detaljplan som beslutats i fullmäktige ska funkislängan ersättas med nytt bostadshus. Planerad rivning 2014.
Basaren. En 1930-talslänga på Hantverkargatan som tidigare var skyddad i detaljplan. Men byggnaden har rostskador i bjälklaget, och anses dyr att åtgärda. Enligt en ny detaljplan som beslutats i fullmäktige ska funkislängan ersättas med nytt bostadshus. Planerad rivning 2014. Foto: TOMAS ONEBORG

Vet du fler hus i Stockholm som är aktuella för rivning och som är grönklassade? Det vill säga att de är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Annons
Annons
Annons