Annons

Hushållsutlåning ökar 8,4 procent

Bankers och bolåneinstituts utlåning till hushåll ökade med 8,4 procent i årstakt i november, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB). Det kan jämföras med ökningstakten på 8,6 procent i oktober.

TT
Publicerad

Tillväxttakten för utlåningen har bromsat in något i takt med att räntorna stigit och sedan bolånetaket infördes av Finansinspektionen i oktober. Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, tror att tillväxtkurvan för bolånen kommer att börja peka nedåt så småningom.

– Det är för tidigt att säga att räntehöjningarna och bolånetak inte biter. Jag tror att vi behöver mer tid för att komma till den slutsatsen.

Annons
Annons
Annons