Annons
X
Annons
X

Hushållsutlåning ökar 8,4 procent

Bankers och bolåneinstituts utlåning till hushåll ökade med 8,4 procent i årstakt i november, enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB). Det kan jämföras med ökningstakten på 8,6 procent i oktober.

Av TT

Tillväxttakten för utlåningen har bromsat in något i takt med att räntorna stigit och sedan bolånetaket infördes av Finansinspektionen i oktober. Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, tror att tillväxtkurvan för bolånen kommer att börja peka nedåt så småningom.

– Det är för tidigt att säga att räntehöjningarna och bolånetak inte biter. Jag tror att vi behöver mer tid för att komma till den slutsatsen.

Det förs för närvarande en debatt om det behövs hårdare regler för utlåningen, till exempel amorteringskrav på hushållen, om de nuvarande åtgärderna inte visar sig har någon större effekt.

Annons
X

– En sak är säker: dagens siffra är fortfarande för hög. Ur ett makroperspektiv är det en försiktig besvikelse att kreditexpansionen fortfarande är så kraftig som den är. Det är inte en hållbar utveckling, säger Robert Bergqvist.

Totalt hade hushållen lån i banker och bolåneinstitut för 2 505 miljarder kronor i november, varav 2 002 i bostadslån.

Den årliga tillväxttakten för bostadslån i november låg på 8,8 procent, mot 9,1 procent i oktober.

Hushållens konsumtionslån uppgick i november till 155 miljarder kronor. För konsumtionslånen är den årliga tillväxttakten 3,0 procent.

Andelen bostadslån som tagits med rörlig ränta eller en bindningstid på upp till ett år är 68 procent, motsvarande 1 352 miljarder kronor. Andelen bostadslån som tagits med en räntebindningstid på över fem år är bara 5 procent, 91 miljarder kronor, enligt SCB.

Utlåningsräntorna steg i november och den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal var 3,13 procent, jämfört med 3,0 procent i oktober. För bolån med rörlig ränta har räntan stigit mest — från 2,82 procent i oktober till 3,07 procent i november. Räntan har även stigit för lån med längre bindningstider.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X