Hushållens skulder ökar

Hushållens skuldsättning tog återigen fart under fjärde kvartalet. Totalt ökade hushållens skulder med 43 miljarder kronor, vilket är en ökning jämfört med kvartalet innan då upplåningen uppgick till 32 miljarder, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Under hela fjolåret ökade hushållens skulder med 136 miljarder, vilket var högre än skuldökningen året före då skulderna ökade med 126 miljarder. Den största delen av hushållens skulder och även den del som ökar snabbast är lån till bostadsinstitut.

Hushållens skulder uppgick vid slutet av 2004 till totalt 1 623 miljarder kronor, jämfört med 1 483 miljarder vid slutet av 2003. Den största delen av skulderna utgörs av lån till bostadsinstitut, 950 miljarder, följt av banker och studieskulder till CSN med 315 respektive 170 miljarder kronor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons